Κυκλοφορεῖ
τό φύλλον τῆς 14.11.14
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Νέα προκλητική δήλωσις ὑπό τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα: «Ἀσθενής ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία».

Ἡ Παιδεία τῆς Κύπρου νὰ ἔχη τὰς ρίζας της εἰς τὸν κλασσικὸν πολιτισμὸν καὶ εἰς τὴν ἑλληνοχριστιανικὴν ἀγωγήν. Ἐπεσήμανεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος.

Ἐν ὀνόματι τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Ἀπάντησις εἰς τὰς φαιδράς θεωρίας «ἐπιστημόνων» ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας ἦτο νυμφευμένος μὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνὴν, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας.

Αἱ θέσεις τοῦ Σεβ. Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου διά κρίσιμα ζητήματα.

Ἡ Ἐκκλησία φυλάσσει ἀκεραίαν καὶ ἀλώβητον τὴν παράδοσιν, τασσομένη ἐναντίον τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν. Τονίζει εἰς δηλώσεις του ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γ. Μεταλληνός.

Εἰς τήν Κύπρον Ἀττίλας, εἰς τήν Θεσσαλονίκην Ἰσλαμικαί Σπουδαί! Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα.

«Ο ΣΩΤΗΡ»: Πρὸς τί ἡ ἐπιμονὴ εἰς ἕνα ἀδιέξοδον διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν;

«Ὅ,τι κάμομε θὰ τὸ κάμωμε μοναχοὶ καὶ δὲν ἔχουμε καμμιὰ ἐλπίδα ἀπὸ τοὺς ξένους». Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ.

Αἱ ἀποφάσεις τῶν Ἐθνοπατέρων καὶ ἡ στάσις τῶν Ἐπισκόπων. Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.



Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης