Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 13ης Σεπτεμβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
Σεβ. Πειραιῶς: «Ὁ ἄνθρωπος ἄνευ Θεοῦ εἶναι κτηνάνθρωπος, κυρία Ρεπούση».

Οἱ Ναΐται μὲ ἐπιστολήν των πρὸς τὸν «Ο.Τ.» ὑπογραμμίζουν ὅτι δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν «Μασονισμόν».

Ἀναβιώνει ἐνδόξους πατερικὰς ἡμέρας ὁ Σεβ. Πειραιῶς. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

Ρεσιτὰλ ὑποκρισίας ὑπὸ τοῦ νέου Πάπα. Ὁμιλεῖ διά τούς πτωχούς, ὅταν τό Βατικανόν διαθέτει τραπέζας, ἑταιρείας, ξενοδοχεῖα, «ξεπλένει» μαῦρον χρῆμα.

Ὄχι εἰς τὴν κατάργησιν τοῦ ράσου, ναὶ εἰς τὴν θυσιαστικὴν καὶ ἀσκητικὴν ζωήν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.

Τί προβλέπει ἡ συμφωνία μεταξὺ τοῦ πρώην Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κων. Λούλη καὶ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος.

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀποκαλύπτει τὸν Οἰκ. Πατριάρχην.

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ζητεῖ τὸ ἀπαραβίαστον τῶν συνόρων του.

«Ἐκρήξεις ἡφαιστείων». Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

Ἡ κοινωνικὴ λειτουργία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Γεωργίου Φιλιππίδη.

Ἡ θεολογικὴ σημασία τῆς Καμπάνας. Τοῦ πρωτοπρ. Βασιλείου Κοκολάκη.

Μισθοὶ κληρικῶν – ἐκκλησιαστικὴ περιουσία – μερικαὶ ἀλήθειαι. Ὑπὸ τοῦ κ. Ἀντωνίου Κασιμάτη.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης