Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Επιστολή -υπογραφή στην "Ομολογία Πίστεως"

Κύθηρα 15η Μαΐου 2009

Προς
Την Διεύθυνσιν του Περιοδικού
«ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ»
Τ.Θ. 1602 - 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αιδεσιμολογιώτατε και σεβαστέ μοι Καθηγητά π. Θεόδωρε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πολλής πνευματικής χαράς και ψυχικής αγαλλιάσεως έλαβον και διεξήλθον απνευστί το περισπούδαστον και εμπνευσμένον κείμενον της Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του Οικουμενισμού».

Συμφωνώ καθ' απαντά τα σημεία τής Ορθοδόξου ταύτης ομολογίας και εκθύμως «όλη ψυχή καί καρδία» την προσυπογράφω. Θα με ανέπαυε έτι περισσότερον, εάν εις την ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (σελ. 18, παρ. 3) προσετίθετο και η καταδίκη του Αρειανισμού, ο οποίος δεν επιβιώνει μεν μέχρι σήμερον υπό την αρχικήν του μορφήν, αλλ' αποτελεί τον πυρήνα της διδασκαλίας και το υπόβαθρον των αυτοαποκαλουμένων «μαρτύρων του Ιεχωβά», οίτινες σπείρουν διαρκώς ζιζάνια εις τον αγρόν του Κυρίου μας.

Συγχαίρων ολοψύχως την Σύναξιν Ορθοδοξων Κληρικών και Μοναχών δια την θεοφιλεστάτην αυτήν πρωτοβουλίαν, παρακαλώ θερμώς να μου επιτραπή το κειμενον αυτό να καταχωρισθή εις την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων δια τον καταρτισμόν και την πνευματικήν οικοδομήν του ποιμνίου μου.

Επί δε τούτοις διατελώ,
Μετ' Αναστάσιμων αδελφικών ευχών

Ο Κυθήρων Σεραφείμ

Περιοδικό "Θεοδρομία" (Απρίλιος - Ιούνιος 2009)


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης