Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 12.6.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἀρχιεπίσκοπος, Πρόεδρος, Πρωθυπουργὸς καὶ ΥΠ.ΕΞ. διὰ ὑποψηφίους Ἐπισκόπους Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας. Ἑλληνικόν φαινόμενον: Ἕνας «ἐξαφανισμένος» Ἀρχιεπίσκοπος καί ἕνας «φυλακισμένος-ἔγκλειστος» Πατριάρχης!

Ἐθνικὴ πορεία κατά κρημνῶν; Ἡ νέα τάξις πραγμάτων προωθεῖ ὁμοφυλοφιλίαν, μεταναστευτικὸν καὶ ἰσλαμισμόν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Β. Δημακάκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Παν. Ἀθηνῶν.

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς καὶ Οἰκουμενισμός. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς.

Ἀποκλειστικόν! ὁ «Ο.Τ.» ἀποκαλύπτει… Ἡ Παγκόσμιος Κυβέρνησις ἔρχεται!

Ἡ Οὐνιτικὴ δολιότης τὴν Παπικὴν σκοπιμότητα καταδεικνύει. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὑποχρεωτικὰ τὰ Θρησκευτικὰ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς Μαθητάς. Νέα δικαστικὴ ἀπόφασις κλείνει ὁριστικῶς τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά.

Ὁ «θερμουργὸς» καὶ «βρεμέτης» Φώτιος Κόντογλου.

Ὁ Πάπας προωθεῖ ἀκάθεκτος τὴν πανθρησκείαν μὲ τὴν ἀρωγὴν τῶν Ὀρθοδόξων!

Ὁ φασισμὸς ποὺ ἐπεβλήθη εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἀπὸ τὴν Δύσιν.

Ὁ ἀναχρονισμὸς τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Ἡ Ἱ. Μ. Ρόδου δεικνύει ἀνοχὴν εἰς τὴν μασονίαν καὶ τὰς αἱρέσεις;

Ὅταν τὸ νόμιμον εἶναι ἀνήθικον! Ἐκκλησία καὶ Μέσα Παραμορφώσεως!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης