Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry,
Chrystus zmartwychwstał!

Napełnieni światłem i radością ze Zmartwychwstania Pańskiego stawiamy kolejny krok na drodze tworzenia naszej strony internetowej, jakim jest otwarcie nowego działu. Cechy charakterystyczne zarówno tego działu, jak i podstawowego – głównej strony naszego Monasteru – są bardzo zbliżone. Po pierwsze,  ich stworzenie oraz ciągły rozwój w całości zawdzięczamy naszym czcigodnym darczyńcom, którzy pragną pozostać anonimowi. Po drugie, cel również i tego dzieła jest święty, a jego motywy czyste i pokorne.

Jak z samej nazwy działu wynika, stanowi on pobożny dar dla terenów Miejsc Świętych oraz dla Patriarchatu Jerozolimy w ogóle. Miłość oraz szacunek, jakimi darzymy te Święte Relikwie  były dla nas impulsem aby rozwinąć jeszcze bardziej tę próbę i przedstawić je światu w pełnym wymiarze. Bezsprzecznie zajmują one pierwsze miejsce wśród obiektów, które nasza Wiara otacza szczególnym szacunkiem i uwielbieniem, ponieważ to sam nasz Pan, Bóg-Człowiek Jezus Chrystus uświęcił je swoją obecnością w czasie swego zbawczego dzieła na ziemi.

Obowiązkiem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wspierać oraz otaczać szacunkiem i miłością Święte Wzgórza Syjonu, na których wznosi się Matka wszystkich Kościołów oraz kolebka naszej Wiary - Jerozolima.

Niechaj Zmartwychwstały Pan szczodrze obdarza łaską oraz napełnia swym Świętym życiodajnym Światłem serca wszystkich ludzi.

 Z życzeniami radości Zmartwychwstania

Igumen Monasteru
† Archimandryta Cyryl


Krótki spacer do Ziemi Świętej przy pomocy współczesnej technologii cyfrowej...


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Disclaimer