ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: [email protected]

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 3 Ἰουλίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ὁ Παναγιώτης Μαυρίκος πού εἶναι ἰδιοκτήτης καί Διευθυντής τῆς ἡμερήσιας Ἐφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΗ δημοσίευσε σήμερα ἄρθρο ἑνός ἀγνώστου μου Ἀριστοτέλη Βασιλάκη μέ τό ὁποῖο ἐκδικεῖται τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί τό πρόσωπό μου βρίζοντάς με σάν «ἀνάξιο Ἱεράρχη πού βεβηλώνω τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας» καί ὅτι δῆθεν «διαπλέκομαι μέ πολιτικούς καί ἐπιχειρηματίες καί ὅτι ἀκόμη χειρότερα δέν πρέπει νά ρίχνω μύδρους κατά τῶν ὁμοφυλοφίλων τήν ἴδια στιγμή πού ἡ αὐλή μου πνίγει τό κουνέλι» δηλ. ἔχω συνεργάτες μου ὁμοφυλόφιλα πρόσωπα τά ὁποῖα ἐγώ παρά τούς λόγους μου δῆθεν ἀνέχομαι. Στό ἴδιο ἀπαράδεκτο δημοσίευμα καθυβρίζει τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ καί τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟ. Αὐτά τά ἀνυπόστατα ψεύδη τῶν δύο παρά πάνω εἶναι ἡ ἐκδίκηση τοῦ Παναγιώτη Μαυρίκου ὅπως δήλωσε στήν δικηγόρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς κ. Βάϊα Στεργιοπούλου ἐπειδή ὅπως γνωρίζει ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἡ Ἐφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΗ στίς 28/11/2012, 2 καί 9/12/2012 δημοσίευσε πρωτοσέλιδα ἄρθρα «ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΥΧΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ἰσχυριζόμενη ὅτι δῆθεν εἶχε ἀποδεικτικό ὑλικό καί εἰδικώτερα DVD πού ἔδειχνε ἐν ἐνεργείᾳ ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ὑπηρετεῖ στήν Πελοπόννησο νά ἀσχημονεῖ μέ νεαρό Ἀλβανό. Γιά νά προσδώσει κῦρος σέ αὐτό τό ὅπως ἀπεδείχθη δικαστικά μεγάλο ψέμμα καί συκοφαντία σέ βάρος τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας, ἡ Ἐφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΗ καί ὁ συντάκτης Ἄρης Σπίνος ἰσχυρίστηκαν ὅτι δῆθεν  τό ἀποδεικτικό ὑλικό τό εἶχαν δώσει σέ 5 Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού δέν κατονόμαζαν μεταξύ τῶν ὁποίων καί σέ μένα πού κατονόμαζαν, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθεῖ σύγχυση καί προβληματισμός στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς βάρος μου. Κατόπιν αὐτῶν ὑπέβαλα μήνυση ἐνώπιον τῶν ποινικῶν Δικαστηρίων γιά δυσφήμιση καί συκοφαντική δυσφήμιση καί τακτική ἀγωγή ἀποζημιώσεως γιά ἠθική βλάβη. Στά ποινικά δικαστήρια πού δικάστηκε ἡ ὑπόθεση κατά τοῦ Παναγιώτη Μαυρίκου καί Ἄρη Σπίνου καί οἱ δύο δήλωσαν ὅτι οὐδέποτε μοῦ ἔδωσαν ἀποδεικτικό ὑλικό ἐναντίον συναδέλφου Ἱεράρχου τῆς Πελοποννήσου καί δημοσίευσαν τήν σχετική δήλωση στήν Ἐφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ τῆς 15/5/2014 ἀρ. φύλλου 15553 μέ τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ὅπως ἀκριβῶς εἶναι τό παρατιθέμενο δημοσίευμα καί δήλωσαν ἐνώπιον τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν ὅτι μοῦ ζητοῦν συγγνὠμη καί ὅτι ἦταν δῆθεν «προϊόν παραπληροφόρησης». Κατόπιν αὐτοῦ ὡς Ἐπίσκοπος τούς συνεχώρησα. Μήνυση ὅμως καί ἀγωγή ἐναντίον τους εἶχε καταθέσει καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τά ψεύδη καί τίς συκοφαντίες πού εἶχαν δημοσιεύσει μέ τά προαναφερόμενα ἄρθρα γιά ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτη τῆς Πελοποννήσου. Ὅταν ἐξεδικάσθη ἡ τακτική ἀγωγή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐναντίον τους ἐζήτησα ὅπως ἦταν εὐνόητο γιά νά ἀποσυρθεῖ ἡ ἀγωγή νά δηλώσουν δημόσια καί μέ πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα στό ἔντυπό τους ὅτι ὅλα ὅσα ἔγραψαν γιά Μητροπολίτη τῆς Πελοποννήσου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ψεύδη καί δέν εἶχαν στά χέρια τους κανένα ἀποδεικτικό στοιχεῖο. Ἐπειδή ἀρνήθηκαν νά τό κάνουν ἡ ἀγωγή δικάστηκε ἐνώπιον τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Πειραιῶς καί ἐξεδόθη ἡ ὑπ’ἀριθ. 577/2015 Ἀπόφαση Του μέ τήν ὁποία ἔγινε δεκτή ἡ ἀγωγή καί ὑποχρεώθησαν νά καταβάλουν στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς τό ποσόν τῶν 10.000 Εὐρώ. Ἡ ἀπόφαση κατέστη τελεσίδικη καί ἀμετάκλητη καί ἐπειδή τά χρήματα αὐτά ἀνήκουν στό ΝΠΔΔ τῆς Μητροπόλεως καί ὄχι στό προσωπό μου καί θά ἦταν ἀπιστία ἐκ μέρους μου νά μήν τά διεκδικήσει ἡ Μητρόπολη καί ἐπειδή δέν ἀνευρέθη κανένα περιουσιακό στοιχεῖο στόν Παναγιώτη Μαυρίκο καί Ἄρη Σπίνο ἡ Ἱ. Μητρόπολη κατέθεσε στἰς 19/6/2015 ἐνώπιον τοῦ Εἰρηνοδικείου Πειραιά αἴτηση κατασχέσεως τῶν σημάτων τῆς Ἐφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΗ καί ΑΚΡΟΠΟΛΗ τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ πού εἶναι τά μόνα περιουσιακά στοιχεῖα πού φέρεται νά ἔχει ὁ ἰδιοκτήτης καί ἐκδότης Παναγώτης Μαυρίκος πού θά δικαστεῖ στίς 20/10/2015 καί ἐνέγραψε τήν αἴτηση κατασχέσεως τῶν σημάτων στήν Διεύθυνση Ἐμπορικῆς Ἰδιοκτησίας τῆς Γ.Γ. Ἐμπορίου καί Προστασίας Καταναλωτή τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομίας μέ ἀριθμ. Πρωτ. 68568/24.6.2015 καί 68569/24.6.2015. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐπηκολούθησε τό σημερινό  δημοσίευμα πού ἀποτελεῖ τήν ἐκδίκηση τοῦ Παναγιώτη Μαυρίκου γιά τήν ὁποία δηλώνω ὅτι δέν πρόκειται νά τόν συγχωρήσω διότι προσέβαλε ὄχι τό πρόσωπό μου γεγονός πού θά μποροῦσα νά συγχωρήσω μιμούμενος τόν Χριστό ἀλλά τούς Κληρικούς καί Λαϊκούς συνεργάτες μου πού καθημερινῶς χύνουν αἷμα γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία καί τόν συνάνθρωπο γιατί δέν εἶναι εὔκολο στίς ἡμέρες μας νά προσφέρεις 6.000 μερίδες φαγητό τήν ἡμέρα χωρίς κανένα οἰκονομικό πόρο καί νά λειτουργεῖς Κατασκηνώσεις 2.500 νέων καί νεανίδων καί Ραδιοφωνικό Σταθμό παγκοσμίου ἐμβέλειας.

Τέλος καλῶ δημόσια τούς συκοφάντες μου Παναγιώτη Μαυρίκο καί Ἀριστοτέλη Βασιλάκη νά καταθέσουν ἄμεσα στόν Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Πειραιῶς καί στήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁποιοδήποτε στοιχεῖο ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν ἐναντίον Κληρικῶν ἤ Λαϊκῶν συνεργατῶν μου γιατί δέν ὑφίσταται ΤΙΠΟΤΑ καί γιατί πλησίον μου δέν μποροῦν νά εὐδοκιμήσουν οὔτε δευτερόλεπτο τέτοια πρόσωπα. Ἄν εἶχαν τό παραμικρό στοιχεῖο θά τό εἶχαν χρησιμοποιήσει ἀσφαλῶς στά Δικαστήρια πού προηγήθησαν.

Ἤδη κατετέθη μήνυση γιά ἐξύβριση, δυσφήμιση καί συκοφαντική δυσφήμιση καί τῶν Παναγιώτη Μαυρίκου καί Ἀριστοτέλη Βασιλάκη ἐνώπιον τῶν Ποινικῶν ἀρχῶν καί Ἀστική ἀγωγή ἀποζημιώσεως.

Εἶναι θλιβερό στό χῶρο τῆς δημοσιογραφίας καί ἐνημέρωσης νά ὑπάρχουν πρόσωπα πού βασιζόμενα δυστυχῶς στήν ἐπιείκεια τοῦ Νόμου καί στήν ἐπιείκεια τῶν Δικαστῶν νά δολοφονοῦν συνειδήσεις καί νά ἀμαυρώνουν ζωές.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης