Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 23.12.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Λύσις τῶν ἀδιεξόδων ὁ Θεανθρώπινος πολιτισμός. «Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα;». Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, πρώην ἀρχιγραμματεὺς Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους.

➢ Κληρονόμοι τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος οἱ ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.

➢ Ριπαὶ - Ἐξηγήσεις - Ἐπεξηγήσεις - Ἀπορίαι! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ «Θεολογικὴ» τραγωδία Ἀρχιερέως. Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς.

➢ Ἡ ἱστορικότης τῶν Χριστουγέννων. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

➢ Καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

➢ «Ἡ καθαρότης τῆς ἐπαναστάσεως διαρκεῖ τὸ περισσότερον δεκατέσσαρας ἡμέρας» (J. Cocteau). Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.

➢ «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπέρριψε πλαγίως καὶ διακριτικὰ τὰ κείμενα καὶ ἔθεσε δυναμίτιδα στὴν ὑπόσταση αὐτῆς καθ’ αὐτῆς τῆς Συνόδου». Γράφει ὁ κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος, δημοσιογράφος.

➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.

➢ «Λαμπρός Ἐπικήδειος». Μία ὀφειλομένη ἀπάντησις.

➢ Πρός τήν κοινωνίαν τῶν Κρατουμένων. Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος.

➢ «Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε...» «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο...». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας.

➢ Δὲν γεννήθηκε ὁ Χριστός. Γεννᾶται γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης