Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 27.12.19

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΑΠΑΤΗΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΓΕΤΑΙ.«Μεταβάλλονται σὲ στυγνοὺς ἱεροεξεταστὲς προκειμένου νὰ ὑπερασπισθοῦν ἀσύλληπτες ἰδιαιτερότητες». Γράφει ὁ ἱερομόναχος π. Μάξιμος Λαυριώτης, Cambridge (U.K.).

➢ Τὸ «Παιδίον» - Πρόκλησις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ †.

➢ Ἡ Θεοπολιτεία τοῦ Ἐμμανουὴλ καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν πιστῶν. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Χριστούγεννα τότε... Χριστούγεννα σήμερα... Τοῦ Σεβ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ  Κονίτσης Ἀνδρέου

➢ Μαυροβουνίου: Μόνον ἡ Ἐκκλησία μένει ἀκεραία.

➢ Ἡ ἀλήθεια διὰ τὴν λεγομένην καῦσιν τῶν νεκρῶν. Γράφει ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισεν ὑπὲρ τοῦ σχίσματος. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.

➢ Ὁ κ. Θ. Γιάγκου γνωρίζει Κανονικὸν Δίκαιον; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος. Ἔκτισεν Ἱ. Μονάς, ὠκοδόμησε ψυχάς, ἐγκρέμισε, χωρὶς τὴν θέλησίν του, ἀρχιεπισκόπους! Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

➢ Ἡ νόθευσις τοῦ ὀρθοδόξου Ἁγιολογίου ναρκοθετεῖ τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν! Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Πρόδρομος συνεισάκτου Μοναχισμοῦ ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.

➢ Τὸ ἰδανικὸν «δικαίωμα» διὰ σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «...Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 21). Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

➢ Ποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω εἰς τὴν Γῆ; Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.

➢ Ἐπικίνδυνοι τάσεις εἰς τὰ σχολεῖα; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Ἀνυποχώρητοι εἰς τάς ἀρχάς μας. Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Περὶ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας καὶ περὶ Ὑπακοῆς τοῦ Κυρίου. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν (Ματθ. β΄ 13-23). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.

➢ Τιμὴ εἰς τὸ Σῶμα τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων.

➢ Ὁ κ. Πομπέο ἐπαναλαμβάνει εἰς Λίβανον τὸ σχέδιον διασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2288 - Πρωτοσέλιδο


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης