Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 27.3.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ «ΤV»: ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΟΝ ΙΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ; Κλείνουν ἐντελῶς οἱ ἱ. ναοί, ἀφοῦ εἰς τὰ νέα μέτρα δὲν προβλέπεται ἄδεια δι’ ἀτομικὴν προσευχήν! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Μήπως χρειάζεται κοινὸς νοῦς; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Κορωνοϊὸς καὶ ὑποστατικὴ ἀρχή. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας.

➢ Πρότασις Θείας βοηθείας. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος - Δημοσιογράφος - Συγγραφεύς - Ἐκδότης.

➢ Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου πίστεως καὶ ἀγάπης. Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Τσελεγγίδης, τ. Καθηγητὴς Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

➢ “Καιρός τοῦ λαλεῖν”, δηλαδή καιρός τοῦ Ὁμολογεῖν! Ὅταν οἱ Ποιμένες σιωποῦν ἤ φοβοῦνται, τόν λόγον ἔχει ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ. Tοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου

➢ Ἀποδέχονται προνόμιον δυναμικῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Πάπα εἰς τὰς ὑποθέσεις ἄλλων Ἐκκλησιῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἰς τὴν Ἑλλάδα!

➢ Ἡ Ἐκκλησία ὑπὸ διαρκῆ διωγμόν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἢ τοῦ κράτους; Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Χατζῆς, Ἱεροψάλτης.

➢ Κορωνοϊός: Πρόσκλησις Μετανοίας. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.

➢ «Ἐν μέσῳ τῆς κρίσης τοῦ λοιμοῦ ἐλπίδα καὶ εὐκαιρία σωτηρίας». Γράφει ὁ Δρ Ἰωάννης Φύκαρης, Ἐπίκ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

➢ Δοκιμάζονται ὅλα μὲ τὸν κορωνοϊό! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ 7ον Δημοτικὸν Σχολεῖον Ἁγίας Παρασκευῆς. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Ὁ ὅρκος τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραάμ. Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. στ΄ 13-20, Μᾶρκ. θ΄ 17-31). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.

➢ Πανικὸς καὶ πίστις. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους.

➢ «Ἦλθε ὁ κόμπος στὸ χτένι». Γράφει ὁ κ. Δρ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.

➢ Ὁ Πρωθυπουργὸς θέτει εἰς ἐπιτίμιον τὴν Ἐκκλησίαν!

➢ Ὁ ἀληθὴς λόγος διώξεως τοῦ Κυθήρων.

➢ ΣΥΡΙΖΑ: Δὲν ὑπάρχει ἐπιστημονικὴ μελέτη κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας.

➢ Τουλάχιστον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔκανεν ὅ,τι εἶναι δυνατόν, διὰ νὰ μὴ παύση ἡ Θ. Λειτουργία.

➢ Θηβῶν: «Ἡ Ἐκκλησία ὑπέστη μπούλινγκ».

➢ Σεβ. Δράμας: «Εἶδαν τὴν Λειτουργίαν ὡς θέατρον».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2300---ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης