Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 14.12.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΝ. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης.

➢ Ὁ Πατριάρχης συνειδητὰ διχάζει τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Παραλογισμός εἰς τήν προσπάθειαν ἐπιβολῆς οὐδετεροθρήσκου κράτους. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θεολογίας.

➢ Ἀποκάλυψις πατριαρχικῆς ὁμιλίας καί συνομιλίας, πού ἀπεκρύβη... Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ἀτρόμητος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης.

➢ Καρπενησίου: «Ἡ Ἐκκλησία διοικεῖται ἀπὸ τὴν ΔΙΣ»!

➢ Ἀνυποχώρητος ἡ λεβεντομάνα Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.

➢ Ὁ Κων/λεως ἐπιβεβαιώνει τήν ἀντορθόδοξον πορείαν του. Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.

➢ Τὸ πολυπληθὲς καὶ τὸ πολυποίκιλον τῶν αἱρετικῶν κοινοτήτων τοῦ Π.Σ.Ε., μόνον κακέκτυπον διαλόγου ἐπιτρέπει. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ὑπερηφάνεια ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν Θεόν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Προπατόρων. Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ.

➢ «Οἱ ἐχθροί ἐμοῦ τε καί τοῦ Υἱοῦ μου ἐπλησίασαν». Θαυμασταί παρεμβάσεις τῆς Ὑπερ­αγίας Θεοτόκου εἰς περιπτώσεις ἀποπείρας αἱρετικῶν νά μολύνουν τήν Πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων. Γράφει ὁ κ. Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός.

➢ Ἡ Πολιτικὴ εἶναι λειτούργημα πνευματικόν.

➢ Ἡ νέα ἐπιτροπὴ διαλόγου μὲ τὴν Πολιτείαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης