Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 29.7.2022
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝ Τῌ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ. Τὸ ἐξώδικον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου.

➢ Ἀπάντησις πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαρίσης.

➢ Μαζὶ ἐπήγαμεν εἰς τὴν μασονικὴν στοὰν Νο2. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Τὸ ναυάγιον εἰς Βουλιαγμένην τοῦ ὑπερ-ὠκεανίου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου. Γράφουν Ἁγιορεῖται Κελλιῶται.

➢ Ὁ Μακ. Κύπρου κατὰ Σεβ. Ἀμερικῆς.

➢ Αἱ πολιτικαὶ προεκτάσεις τῆς βαπτίσεως καὶ τὰ μηνύματα ποὺ ἐξέπεμψε.

➢ Ἐκκλησία Ρουμανίας: Aἱ ἐκτρώσεις εἶναι βρεφοκτονία.

➢ Κοινὰς «ἀξίας» ἔχει ὁ Ἰνδουϊσμὸς μὲ τὴν Νέαν Ἐποχήν, ὄχι μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Παταγώδης ἀποτυχία ἡ πρωθυπουργικὴ διπλωματία. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοκλήτου Τσίρκα.

➢ Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ αὐστηρότατα τὴν ὁμοφυλοφιλία! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΕΝΕΕΓΥΛ καὶ ΕΕΕΕΚ. Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Π.Ε.Θ. Ὁ Πρόεδρος, Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ.

➢ Ἡ παγκόσμιος ἀπάτη  ἐξετόξευσε τοὺς θανάτους ἀπὸ Covid. Τῶν κ. David John Sorensen καὶ  Dr. Vladimir Zelenko.

➢ Μὲ τὸν COVID… ἦλθε καὶ ὁ GOV.ID.gr

➢ Τὸ ἀπραγματοποίητον Τάμα τοῦ Ἔθνους. Γράφει ἡ κα Εἰρήνη Ζωοπηγὴ Κατσούρη.

➢ Ὀρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Τό νόημα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Γράφει ἡ κα Κωνσταντίνα Τσώλη, θεολόγος -ἐκπαιδευτικός,Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ.

➢ Διατί μᾶς ἀπογοητεύετε; Τοῦ κ. Ἀντωνίου Ἰ. Βασιλειάδη, θεολόγου.

➢ Ἀναμόρφωσις ἐκπαιδεύσεως. Τοῦ κ. Πέτρου Κούλενδρου, Φοιτητοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος.

➢ Προεδρικαὶ ἐκλογαὶ 2023 καὶ Κυπριακόν - Προσφυγικόν.

➢ «Ἐπιστροφὴ στὸ λιγνίτη»: Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Ἰ. Κολοβός, Δρ Μηχανικὸς Μεταλλείων, τ. Διευθυντὴς Κλάδου Μεταλλευτικῶν Μελετῶν & Ἔργων ΔΕΗ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης