Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Επιστολή – υπογραφή της «Ομολογίας Πίστεως»
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ. Πρωτ. 626
Εν Πειραιεί τη 18η Μαΐου 2009
Προς την
Συντακτικήν Επιτροπήν
«Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών»
Τ.Θ. 1602 - 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανοσιολογιώτατοι και Αιδεσιμολογιώτατοι Αδελφοί,

Πάνυ φιλαδέλφως προάγομαι διά του παρόντος, όπως διαπέμψω Υμίν την αποσταλείσαν μοι υφ' Υμών «Ομολογίαν πίστεως κατά του Οικουμενισμού» δεόντως υπογεγραμμένην υπό της ελαχιστότητός μου, συγχαίρων άμα Υμάς εκ βάθους ψυχής, διά την Υμετέραν εξαίρετον πρωτοβουλίαν, ήτις καλύπτει μέγιστον κενόν της ποιμαινούσης Εκκλησίας εντός της συγχρόνου χοάνης του συγκρητισμού και της απροσδιοριστίας των πραγμάτων. Πληροφορώ δε Υμάς, ότι ήδη δι' ημετέρου Εγκυκλίου Σημειώματος διεπέμφθη το Υμέτερον πολυσήμαντον κείμενον αφυπνίσεως και πνευματικής ετοιμότητος εις τον διακονούντα την Εκκλησίαν Ιερόν Κλήρον της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με την προτροπήν όπως αναλάβη έκαστος των ποιμένων της Εκκλησίας τας ενώπιον Θεού και του εμπεπιστευμένου αυτώ ποιμνίου ιεράς ευθύνας αυτού προσυπογράφων την Ομολογίαν πίστεως κατά του δυσωνύμου Οικουμενισμού.

Κατασπαζόμενος Υμάς εν Χριστώ Αναστάντι διατελώ μετά πλείστης τιμής και αδελφικής αγάπης.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 
  


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης