Επιτρέπεται οι Λαϊκοί να αναμειγνύονται στα θέματα της Πίστεως;

       Δικαιολογείται - και με ποιόν τρόπο- η ανάμειξη των λαϊκών, των απλών πιστών της Εκκλησίας, στα θέματα της Πίστεως; Είναι η θεολογία και η ομολογία της Πίστεως υπόθεση μόνο των Κληρικών και δη των υψηλοβάθμων; Πώς εκφράζεται η συμμετοχή του πιστού λαού στα θέματα της Πίστεως; Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για τους αγώνες των λαϊκών Χριστιανών υπέρ της Ορθοδοξίας;

 

  • 1. Η ορθόδοξη Θεολογία είναι απαραίτητη για την ορθοπραξία (ορθή ζωή).
  • 2. Το «ασφαλώς θεολογείν» είναι για λίγους, αλλά το «φιλοσόφως θεολογείν» και το «ομολογείν» την θεολογία δεν είναι για λίγους.
  • 3. Η συμμετοχή λαϊκών σε αγώνες υπέρ της Πίστεως. Ιστορικά συμβάντα αντιπροσωπευτικώς.
  • 4. Οι ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας επαινούν την αντίδραση των λαϊκών κατά των αιρέσεων.
  • 5. Η επιβεβαίωση της Πίστεως του Επισκόπου από τους λαϊκούς 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(αντιπροσωπευτικές)

  • α. Έπαινος ομολογητρίας από τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη.
  • β.  Η ομολογία των λαϊκών ελέγχει τους Μοναχούς.

  Η συνέχεια εδώΔύνανται οι λαΐκοί, παρ' όλο που δεν έχουν κανένα αξίωμα μυστηριακής διακονίας στην Εκκλησία, να ελέγξουν Επισκόπους... (6/10/09)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης