Π. Θεόδωρος Ζήσης: Η νίκη του Αναστάντος Χριστού - Μοναχός Σεραφείμ: Ελλήνων Χριστώνυμη Δόξα


Ὁμιλία (σέ ἦχο) τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, ὁμοτίμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., μέ θέμα "Ἡ νίκη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ". Ἡ ὁμιλία ὑπῆρξε τό ἐπίκεντρο σχετικῆς ἐκδηλώσεως πού διοργάνωσε ὁ "Χριστιανικός Ὀρθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων Ἱ.Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς" τήν Κυριακή, 4 Μαΐου 2014, στά Λουτρά Λαγκαδᾶ μέ συμμετοχή ἑκατοντάδων κόσμου.

Δευτερευόντως τόν λόγο ἔλαβε ὁ Μοναχός π. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ Συλλόγου, τό βιβλίο " Ἑλλήνων Χριστώνυμη Δόξα", ἀναφορικῶς μέ τή σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Ἰουδαϊσμό καί τόν Σιωνισμό, τό περιεχόμενο τοῦ ὁποίου ἀνέπτυξε περιληπτικῶς, κάνοντας καί μερικές προεκτάσεις.  

Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ κ. Ἀπόστολος Καλακούδης, μέλος, ἀλλά καί πρώην Πρόεδρος, τοῦ Συλόγου. Ὁ Σύλλογος Φίλων τῆς Ἱ.Μ. Παντοκράτορος εἶναι ὁ φορεύς λειτουργίας τοῦ e-bookshop Greek_Orthodox_Books (www.gob.gr).Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης