Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 17.11.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΕΙΣΒΟΛΗ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ. Ἀλλαγή «φύλου» εἰς τό Τμῆμα Κοιν. Θεολογίας Ἀθηνῶν: Οἱ Καθηγηταί ἐζήτησαν νά γίνη Τμ. Θρησκειολογίας! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Πέντε νέαι Ἱ. Μητροπόλεις ἀπεφάσισαν ἐπιστροφὴν τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν!

➢ Πρός Ὀρθοδόξους Ὑπόμνησις. Τοῦ Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Ἰατροῦ.

➢ Ἡ θέσις τῆς γυναικός εἰς τήν Θείαν Λατρείαν. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.

➢ Ἡ «σεληνιακή ἐκκλησιολογία» τῶν Παπικῶν. Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.

➢ Ἕνα παραπλανητικὸν δίλημμα διὰ τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας.

➢ “Ψυχρὸς πόλεμος” αἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως - Μόσχας. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ἡ πιστοτέρα ὀνομασία δι’ αὐτούς, ποὺ δὲν ἀπεδέχθησαν τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, εἶναι “Ἀντιχαλκηδόνιοι – Μονοφυσῖται’’. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ παραλογισμὸς τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους.

➢ Ποῖος ὁ ρόλος καὶ τὸ ‘πνεῦμα’ τῶν τραγουδιῶν εἰς τὰ νέα θρησκευτικά; Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.

➢ Ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἐστάθη χλωμὴ καὶ ἀδύναμος. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, θεολόγος - φιλόλογος.

➢ Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ποῖον ἔθνος ἀγαπᾶ;

➢ Ἄλλα λέει ὁ Ὑπουργός, ἄλλα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

➢ Ἔνστασις τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὸν διαβόητον οἰκουμενιστὴν Σεβ. Γαλλίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης