ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2020

ΔΟΞΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς ἐπί τῇ δομικῇ ὁλοκληρώσει δύο Ἐνοριακῶν Της Ναῶν, τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ καί τῆς μητρός Του Ἁγ. Ἀνθίας στήν περιοχή Καμινίων Πειραιῶς καί τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη δοξάζει τόν ἐν Τριάδι Πανάγιον Θεόν διά τήν μεγίστην αὐτήν εὐλογίαν εἰς τόν εὐαγῆ Κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν Του καί δημοσίᾳ ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνην Της πρός ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητάς καί εὐεργέτας οἱ ὁποῖοι συνέβαλον εἰς τήν δομικήν ὁλοκλήρωσιν τῶν δύο ὡς ἄνω Ἱ. Ναῶν. Ἤδη ἔχει ἐκκινήσει μέ τήν χάρι τοῦ Παναγίου Θεοῦ ἡ ἁγιογράφησις αὐτῶν, τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου ὑπό τοῦ Ἁγιογράφου Εὐαγγέλου Λημνιοῦ κατά τήν Κρητικῆς Σχολῆς τεχνοτροπία καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ Ἁγιογράφου Κωνσταντίνου Δημητρέλου μέ πρότυπο τήν Ναζαρηνή τεχνοτροπία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

περισσότερες φωτογραφίες εδώ: https://imp.gr/Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης