Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.9.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς εὑρίσκεται τὸ Φανάρι.Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Φαναρίου ἀπειλεῖ ἡ διαθρησκειακὴ πορεία ποὺ ἠκολούθησαν οἱ Πατριάρχαι.

➢ Ἀποκρυπτογράφησις τοῦ “κώδικος” πεπραγμένων τῆς “ΑκΜΣ”. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.

➢ Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἐν συγκρίσει μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1273). (Ἐπίλοιπα Ἁγίων Πατέρων καὶ Συνόδων). Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

➢ Σχίζετε τὴν Ἐκκλησίαν, Παναγιώτατε! Ἐπιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.

➢ Πολιτιστικὴ ὑποβάθμισις, ἡ τῆς βλασφημίας ἀποποινικοποίησις. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.

➢ Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγματος. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας, Ὑποστρ/γος ΕΛ.ΑΣ.

➢ Τοὺς ἐνόχλησεν ὁ Χίου. Τοῦ κ. Χ. Μηνάογλου.

➢ Ἠπειρῶτες νεομάρτυρες. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.

➢ «Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης θὰ ἔλθη ἀντιμέτωπος μὲ τὴν Ἱεραρχίαν του;

➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Θὰ κάνω δική μου τράπεζα»

➢ Ἀπὸ ποῖον κατευθύνεται ἡ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;

➢ Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ λάβη θέσιν;

➢ Δίδομεν ἀντίδωρον εἰς τοὺς αἱρετικούς; Τοῦ κ. Βασιλείου Χατζητριανταφύλλου.

➢ «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη...». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης