Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 9.6.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Πνευματικὰ τὰ αἴτια διχοτομήσεως τῆς Κύπρου. Τιμοῦν τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιον, ὁ ὁποῖος κατεκεραύνωνε τὰς Ἀντικανονικὰς Πράξεις. Τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Χάρις ἤ ἐξουσία; Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Σεβ. Καλαβρύτων: «Δὲν ἀναγνωρίζω τὴν Σύνοδον οὔτε ὡς «Μεγάλη» οὔτε ὡς «Ἁγία»!».

➢ Ἀνθρώπινον δικαίωμα ἡ ὁμοφυλοφιλία; Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Σεβ. Κονίτσης: «Ἐξοργιστική ἡ ἀδιαφορία τῆς Κυβερνήσεως».

➢ «Σῶσέ μας, Κύριε, ἀπὸ τοὺς νεώτερους σωτῆρες!…». Τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσοστόμου.

➢ Ὁ Πάπας, ὁ Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν καὶ ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν».

➢ Πρωτοφανὴ λάθη τοῦ κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Εἴμεθα συκοφάνται; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐπίθεσις τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου κατὰ τοῦ ὁμ. καθηγητοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ.

➢ Χριστιανικαί ταυτότητες καί ταυτότητες ὑπερηφανείας.

➢ Προσκυνοῦμεν ἄγαλμα; Τοῦ ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη.

➢ «…Γένησθε ὡς τά Παιδία…» (Ματθ. 18,3). Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης