Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἀνατρέπεται ἡ προπαγάνδα τῆς ἀριστερᾶς ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας διά τό 1821 καί τό «Κρυφό Σχολειό». Ὁ ἱστορικός ἀκαδημαϊκός Κων. Σβολόπουλος μέ δήλωσίν του ἀποκαθιστᾶ τήν παραχάραξιν τῆς ἱστορίας.

Μᾶς ἐνοχλοῦν αἱ συμπροσευχαί μετά τῶν αἱρετικῶν χριστιανῶν καί ἡ ἀναγνώρισις “θρόνων καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς”. Ὁ Οἰκουμενισμός ἐργάζεται ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Τό πρόσωπον καί τό προσωπεῖον τοῦ νέου Πάπα Φραγκίσκου Α´. Τά ἐγκλήματα τῶν Ἰησουϊτῶν ἐναντίον τῶν Ἑλληνορθοδόξων. Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου.

Σεβ. Αἰτωλοακαρνανίας: «Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Προτεσταντισμὸς δὲν εἶναι Ἐκ­κλησία, εἶναι αἵρεσις, ἀφοῦ πρόδωσαν τὴν πίστιν μας».

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς διά τά ἐγκλήματα τῶν Ἰησουϊτῶν ἐναντίον τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους Κυρίλλου Λουκάρεως.

Αὐτοί θέλουν νά διαλύσουν τήν Ἑλλάδα! Θά τούς ἀφήσωμεν; Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

«Ποιὰ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία; Αἱ ἐνορίαι μας εἶναι πάμπτωχοι», ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης εἰς συνέντευξίν του.

Παραλειπόμενα σημαντικοῦ συνεδρίου διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ σύγχρονος αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Παύλου Δημητρακοπούλου, πρ. Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιῶς.

«Κακή ἀρχή» ὑπό τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Κομοτηνῆς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης