Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 26.1.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα. Μεγαλειώδης συγκέντρωσις ἐθνικῆς ἀνατάσεως.

➢ Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Πρωτοψάλτης Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μητροπόλεως Detroit, Michigan U.S.A., Καθ. Παν/ου καὶ παγκόσμιος σύμβουλος ποιότητος.

➢ Ἡ ἔνοχος σιωπὴ τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως καὶ ἡ κατηγορία τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» διὰ ἀκροδεξιοὺς Ἱεράρχας. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Ποίαν Ἑλλάδα ἀποδέχονται οἱ Δυτικοί καί οἱ Δυτικόφρονες; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Κατεδίκασαν οἱ Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι εἰς τὴν Μόσχαν τὴν «Σύνοδον» τοῦ Κολυμβαρίου;

➢ Διατί προσεδόθη ἡ ἑλληνικὴ ὀνομασία  “Μακεδονία” εἰς τὸ κράτος τῶν Σκοπίων; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Μὲ αἰσιοδοξίαν καὶ ταπείνωσιν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὀρθοδοξία. (Ἔκρηξις! – Κραυγὴ ἀγωνίας…). Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης.

➢ «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Χρίστος Κυριαζόπουλος.

➢ Νόμος ἡ «γενετήσια ἐλευθερία». Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας.

➢ Νέοι καὶ μόρφωσις κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Κωστάκη, θεολόγου.

➢ Ἡχηρά παρέμβασις τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας.

➢ Ἔκτακτος σύγκλησις τῆς ΔΙΣ διὰ τὸ «Σκοπιανόν»;

➢ Προδοτικαὶ διαπραγματεύσεις

➢ Ἡ Ἁγία Τράπεζα διά δημοσίας σχέσεις;

➢ Σεβ. Ναυπάκτου: Οἱ Μητροπολίτες Φλωρίνης καί Καστορίας εἶναι Ἔξαρχοι «Ἄνω Μακεδονίας».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης