Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.12.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ. Λοιδοροῦν ὅσους διατυπώνουν διαφορετικάς ἀπόψεις. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Δ. Γόνης «ξεσκεπάζει» τὸν Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Διατὶ ἁλωνίζει ὁ κ. Πάϊατ; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

➢ «Ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων...»! Τοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Θαλασσινοῦ, Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων».

➢ Ἔξαρσις παρασκηνίου. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.

➢ Νέον ἀνησυχητικὸν κροῦσμα! Τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.

➢ Μόνον σκοπιμότητα ὄζει ἡ ἁγιοκατάταξις. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.

➢ Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.

➢ Προσοχὴ εἰς τὰ ΔΙΠΤΥΧΑ 2020.

➢ Ἡ σπορὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Νομολογία Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα, Δρ. Συνταγματικοῦ Δικαίου.

➢ Ὑπνωτισμός, αὐτοΰπνωσις, φαντασία, διαλογισμός. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Τὸ Μυστικὸν Μέγα Δεῖπνον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.

➢ «Συγκεκριμένος ἐπιχειρησιακὸς σχεδιασμὸς» λοιδορίας καὶ «ἀφέσεως» σχισματικῶν.

➢ Τὸ Οὐκρανικὸν θέτει εἰς κίνδυνον τὴν Θρᾴκην καὶ τὰ Κατεχόμενα.

➢ Ὁ πρ. ΕΚΥΟ, τὸ Φανάρι καὶ ἡ Βουλιαγμένη.

➢ Διχασμένα τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα.

➢ Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Οὐκρανίαν δὲν ἦτο ἀποτέλεσμα ἀντιδράσεως διὰ τὴν στάσιν τῶν «Ρώσων». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2286 - Πρωτοσέλιδο


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης