ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ  9. 5-8

Υπεράνω δε αυτής χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον· περί ων ουκ έστιν νυν λέγειν κατά μέρος.Τούτων δε ούτως κατεσκευασμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν διαπαντός εισίασιν οι ιερείς τας λατρείας επιτελούντες  εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού μόνος ο αρχιερεύς ου χωρίς αίματος ό προσφέρει υπέρ εαυτού και των του λαού αγνοημάτων.(Εβρ. 9.5-8)

Λέει λοιπόν ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

«“Υπεράνω δε αυτής Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον1”. Τι εστι “χερουβίμ δόξης”; Ήτοι τα ένδοξα, ή τα υποκάτω του Θεού φησι. Καλώς δε και επαίρει ταύτα τω λόγω, ίνα δείξη μείζονα όντα τα μετά ταύτα. “Περί ων ουκ έστι”, φησί, “νυν λέγειν κατά μέρος2”. Ενταύθα ηνίξατο, ότι ου ταύτα ην μόνον τα ορώμενα, αλλά αινίγματα τινα ην. “Περί ων ουκ εστι”, φησί, “νυν λέγειν κατά μέρος”˙ ίσως ως μακρού δεομένων λόγου. “Τούτων δε ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν διαπαντός εισίασιν οι ιερείς τας λατρείας επιτελούντες3”. Τουτέστιν, ην μεν ταύτα, ουκ απέλαυων δε τούτων αυτών οι Ιουδαίοι˙ ου γαρ εώρων αυτά. ΩΣΤΕ ΟΥΚ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΗΝ, Η ΟΙΣ ΠΡΟΕΤΥΠΟΥΤΟ. “Εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού μόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίματος, ο προσφέρει υπέρ εαυτού και των του λαού αγνοημάτων4”. ΟΡΑΣ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ;

Και η μετάφραση:

« “Πάνω από την κιβωτό υπήρχαν τα ένδοξα χερουβίμ που κατασκίαζαν το ιλαστήριο1”. Τι σημαίνει “χερουβίμ δόξης”; Ή εννοεί τα ένδοξα ή τα κάτω από το Θεό. Και σωστά μεγαλοποιεί αυτά με τον λόγο, για να δείξει ότι είναι ανώτερα τα στη συνέχεια. “Για τα οποία”, λέγει, “δεν είναι δυνατό να μιλήσουμε τώρα λεπτομερώς2”. Εδώ υπαινίχθηκε, ότι δεν ήταν αυτά μόνο τα βλεπόμενα, αλλά ήταν απλώς κάποια αινίγματα. “Για τα οποία δεν μπορούμε”, λέγει, “τώρα να μιλήσουμε λεπτομερώς”˙ ίσως χρειάζονται μακρότερο λόγο. “Όντας λοιπόν αυτά έτσι κατασκευασμένα, στο πρώτο μέρος της σκηνής εισέρχονται πάντοτε οι ιερείς και επιτελούν τα της λατρείας3”. Δηλαδή υπήρχαν βέβαια αυτά, αλλ’ όμως δεν απολάμβαναν αυτά οι Ιουδαίοι γιατί δεν τα έβλεπαν.
 

ΩΣΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ.
“Στο δεύτερο μέρος όμως μπαίνει μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, και όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του και για τα από άγνοια αμαρτήματα του λαού4”.
 

ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ

 

(μετ. Σπύρου Μουστάκα, στη σειρά Ε.Π.Ε., Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Έργα, τ. 24 σελ. 564-567, εκδόσεις Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1989)


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης