Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 1.6.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΠΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΙΛΟΙ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΑΙ. Καλοῦμεν τὸν λαὸν εἰς ἐγρήγορσιν καὶ ἀγωνιστικότητα!

➢ Τρώγουν, πίνουν καὶ λογαριασμὸν δὲν δίδουν. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Αἱ αὐτοκεφαλίαι ἐπιβάλλονται μόνον ἀπό τάς ἰδίας Συνόδους. Ἐὰν ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἀπετελεῖτο ἀπὸ Αὐτοκεφάλους Τοπικὰς Ἐκκλησίας, δὲν θὰ εἴχαμε τὸ Σχίσμα καὶ τὸν Προτεσταντισμόν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Ἐπικίνδυνοι ἀκροβατισμοὶ εἰς τὰς νήσους μας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἀναίρεσις τῆς ἐπιχειρηματολογίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐβασίσθη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Διατί ἀφωνία, Σεβασμιώτατοι; Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου.

➢ Οἱ σαθροὶ καρποὶ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ἀποκαλύψεις διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας. Γράφει ὁ Μοναχὸς Βλάσιος Ἁγιορείτης.

➢ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ γεωπολιτικὰ ζητήματα. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἡ ἀπαξίωσις ἀπό τήν Κυβέρνησιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Σ.τ.Ε. διά τά Θρησκευτικά. Ἰωάννης Θ. Χαΐνης.

➢ Νέα Ἐποχὴ καὶ Οἰκουμενισμός. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Κοινή διακήρυξις Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Πεντηκοστιανῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ἐμπλοκή Σέρβων πρακτόρων εἰς τό «Σκοπιανόν». Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας-Σλαβολόγου.

➢ Ὑπόμνησις εἰς συναδέλφους ἐνδιαφερομένους διά τό Filioque. Γράφει ὁ Καθηγητής Παν. Ἰ. Μπούμης.

➢ Οἱ δύο δρόμοι. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Ἡ ζοφερὴ ὁμοφυλοφιλικὴ υἱοθεσία...». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, Θεολόγος - φιλόλογος, πρὼην Δ/ντὴς Λυκείου.

➢ Οἱ Βουλευταὶ κατεδίκασαν τὴν Ἑλλάδα εἰς πνευματικὴν παιδοκτονίαν! Ποῖος θὰ τοὺς σταματήση, ἀδελφοί;

➢ Κίνδυνος καταργήσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης;

➢ Ποῖος ὁ ἐκλεγμένος καὶ ποῖος ὁ διορισμένος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης