Σημαντικά έργα σημαντικών ανθρώπων


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Γράφει ἡ Ρομίνα Ξύδα στὸ ἄρθρο της «Ποιοὶ εἶναι οἱ Δωδεκαθεϊστές ποὺ συρρέουν στὸν Ὄλυμπο;», «Πρῶτο Θέμα», 22 Ἰου­λίου 2016[1]: «Παγανιστές, νεοπαγανιστές, ἀρχαιοελληνιστές, ἑτερο­χρο­νι­στές, εἰδωλολάτρες, δωδεκαθεϊστές, ἀρχαιολάτρες, ἐθνικοὶ ἢ πολυθεϊστές, ὑπάρχουν διάφορα ὀνόματα γιὰ νὰ ἀποδώσει κάποιος στοὺς τύπους ποὺ κάθε λίγο καὶ λιγάκι παίρνουν τὰ ὄρη καὶ τὰ βουνὰ κρατῶντας παραμάσχαλα χλαμύδες, σανδάλια, στάρι, ξηροὺς καρποὺς καὶ «ἀνθόσπαρτα» στεφάνια γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν πίστη τους στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες θεούς. Αὐτὴ ποὺ κατατέθηκε προσφάτως στὸ Λιτόχωρο Πιερίας μὲ ἀφορμὴ τὰ Προμήθεια ἤ, ἀλλιῶς, τὴ μεγάλη ἐτήσια γιορτὴ ὅλων ὅσοι δὲν πιστεύουν στὸ δικό μας θεό...

»Μέσα στοὺς πρώτους "καθοδηγητὲς" συναντᾶ κάποιος τὰ ὀνόματα τοῦ Παναγιώτη Μαρίνη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ἀρ­χαι­οφίλων καὶ τοῦ Βλάση Ρασσιά ἀπὸ τὸ Ὕπατο Συμβούλιο Ἑλλή­νων Ἐθνικῶν, καθὼς καὶ ἄλλες προσωπικότητες ποὺ ἐπηρέασαν μὲ τὸ ἔργο τους τούς κύκλους τῶν ἀρχαιολατρῶν, ὅπως ὁ Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης μὲ τὸ "Ἰδιοθέατρον" καὶ ὁ Τρύφων Ὀλύ­μπιος, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεκίνησε τὶς γιορτὲς τῶν Προμηθείων...».

Ἀντιγράφουμε κι ἀπὸ κείμενο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανα­σίου Κολλᾶ, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Καθηγητοῦ, μὲ τίτλο «Ἐπιστροφὴ στὸ σκότος τοῦ ψεύδους, δωδεκαθεϊστές καὶ νεοειδωλολάτρες», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ φύλλο της 18-7-2001, τῆς ἐφημερίδος «Θεσσαλία»[2].

«Μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε στὶς ἐφημερίδες, πρὶν λίγο καιρό, τὴν ἑξῆς εἴδηση: "Ἀκροδεξιοὶ ἀλλὰ καὶ ὀπαδοὶ τοῦ Δωδεκάθεου τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος παρέσυραν τοὺς Δημάρχους Λαμίας καὶ Σπάρτης νὰ παρευρεθοῦν τὸ ἀπόγευμα τοῦ περασμένου Σαββάτου στὶς Θερμοπύλες, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι θὰ γίνει μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν νεκρῶν Ἑλλήνων τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν. Μετὰ τὴν ἐπιμνη­μόσυνη δέηση, μέλη τῆς λεγόμενης Κίνησης Προσώπων Λαμίας "Αμφικτύονες" , φορῶντας ἀρχαῖες χλαμύδες, ἄρχισαν νὰ κάνουν δεήσεις καὶ νὰ ἐπικαλοῦνται τούς "θεοὺς" τοῦ Δωδεκάθεου (Δία, Ἀπόλλωνα, Ἑρμῆ, Διόνυσο κ.λπ.). Ἀμέσως, τόσο οἱ ἱερεῖς ὅσο καὶ οἱ Δήμαρχοι ἀποχώρησαν...

»Ἡ εἴδηση αὐτὴ δὲν εἶναι μοναδική. Καὶ ἄλλες φορὲς ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ἀκούγονται καὶ γράφονται παρόμοιες ἀπόψεις καὶ ἐνέρ­γει­ες, οἱ ὁποῖες φανερώνουν ὅτι στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὑπάρ­χουν μερι­κὲς ὁμάδες, ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνύπαρκτους καὶ φανταστι­κοὺς "θεοὺς" τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας. Οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἐκδίδουν περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, δίνουν συνεντεύξεις καὶ κάνουν προτάσεις στὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀκολου­θήσει τὰ πιστεύω τους. Γιὰ παράδειγμα σημειώνω τὰ ἑξῆς ἀποκαλυ­πτικά: Ὁ Δωδεκαθεϊστής Λ. Γούσιος σὲ δηλώσεις του στὴν ἐφημερί­δα "Ἐλευθεροτυπία" τῆς 26-10-1986 ὑποστηρίζει τὰ ἑξῆς: "Τὸ Ὑπουρ­γεῖο Παιδείας πρέπει νὰ ἀγνοήσει τὰς ἀθλίας παρεμβάσεις Ἑβραι­ο­δούλων Παυλιστῶν... εἴτε ἀπὸ Σχολάς, εἴτε ἀπὸ Συνόδους ρασοφόρων, εἴτε ἀπὸ Μοναστήρια, εἴτε ἀπὸ δημοσιο­γραφικὰ ἔντυ­πα, περὶ καταργήσεως τοῦ μαθήματος τῆς ἀνθρώ­πινης Ἱστο­ρίας. Ἐπι­βάλ­λεται δὲ νὰ ἐκδώσει νέα βιβλία περὶ ἑλληνι­κῆς πολιτι­στικῆς προϊστορίας καὶ Ἱστορίας, ὅπου τὸ πνεῦμα ἑνὸς Προμηθέως, ἑνὸς Ὀρφέως, ἑνὸς Ἡρακλέους, ἑνὸς Ἡρα­κλείτου, νὰ καταυγάσει τὸν σημερινὸν σκοτεινιασμένον πολιτι­σμὸν μας..." καὶ προτείνει νὰ κτι­στοῦν ναοὶ λατρείας "τῆς θεᾶς Δή­μη­τρας, τοῦ Ἡρακλῆ, τοῦ Διονύσου κ.ἄ.".

»Γιὰ πληρέστερη ἐνημέρωση, σημειώνω ἀπόψεις τῆς ὀργάνωσης "Ἕλληνες Εἰδωλολάτρες", ποὺ διατύπωσαν δημόσια στὴν ἐφημερίδα τους "Οἱ Εἰδωλολάτρες", φύλλο 1 καὶ στὴ διακήρυξή τους ἀριθμ. 1. "Ξυπνῆστε... ἔσβησαν ποτὲ τὰ εἴδωλα; Ποτέ. Οὔτε θὰ σβήσουν... Τὸ αὔριο ἀναγκαστικὰ διέρχεται μέσα ἀπὸ τὴν Εἰδωλολατρία, ποὺ στὴ δική μας γλῶσσα ἐκφράζεται σὲ Οὐρανολατρία... Ἡ λατρεία τῶν Εἰδώλων εἶναι νῦν καὶ ἀεί, γιατί εἶναι τὸ πλησίασμα στὴν πηγή τῶν πάντων. Εἶναι στὴν Νέα Οὐράνια Γῆ... Ἐκεῖ θὰ σᾶς ὁδηγήσει ἡ Οὐρανολατρία, δηλαδὴ ἡ Νέα Εἰδωλολατρία. Ἔρχεται τὸ Φῶς. Ὅλα τὰ σημάδια δείχνουν ξεκάθαρα τὴν προσεχῆ ἔλευση Ἐκείνου ποὺ θὰ εἶναι ἡ Ἀρχή, θὰ εἶναι τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινό... Γιὰ νὰ γίνει (καὶ θὰ γίνει) ἡ Ἑλλὰς Παγκόσμιο Πνευματικὸ Κέντρο, πρέπει νὰ λατρευτοῦν οἱ θεοί της. Δὲ γίνεται ἀλλιῶς. Εἶναι Συμπαντικὴ ἀνάγκη" (Οἱ Εἰδωλολάτρες). "Ἑλληνίδες, Ἕλληνες. Ἐσεῖς ποὺ κατοικεῖτε σήμερα στὸν ἱερὸ χῶρο ποὺ λέγεται Ἑλλάς, κάτι ἔχετε ξεχάσει. Ξεχάσατε τὶς ἄξιες παραδόσεις τῶν προγόνων σας, τὶς καλαίσθητες ἀρχαιοελληνικὲς τελετές. Αὐτὲς ὅμως Δὲ σᾶς ξέχασαν. Ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ὑπάρχουν γιά σᾶς. Τὰ εἴδωλα, τὰ δοξασμένα εἴδωλα τῆς πατρίδας μας ζοῦν καὶ σᾶς περιμένουν νὰ δοξάσετε κι ἐσεῖς αὐτά, ποὺ μὲ τόση ἀφέλεια τὰ ξεχάσατε. Εἶναι οἱ Ἕλληνες Εἰδωλολάτρες. Ὑπάρχουμε καὶ σᾶς περιμένουμε. Τελοῦν τὶς πάτριες τελετές, ἑορτάζουμε τὶς φυσικὲς ἑορτές , Ἡλιοστάσια καὶ Ἰσημερίες...».

2016, 2001, 1986· οἱ εἰδήσεις ἐντυπωσιακές..., ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ παρελθόν: Διαβάζουμε στὸ περιοδικὸ «Ταχυδρόμος», «Ἀρχαϊκὸς Γάμος στὸ Λιτόχωρο. Στὸ κατώφλι του 2000 κι ἕνας γάμος στὸ Λιτόχωρο μᾶς μετέφερε 2500 χρόνια πίσω. Ὁ γαμπρὸς καὶ ἡ νύφη γύρισαν τοὺς δείχτες τοῦ χρόνου πρὸς τὰ πίσω καὶ παντρεύτηκαν ἐκεῖ ψηλά, στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, μὲ μιὰ τελετουργία - ἀναπαράσταση τοῦ ἀρχαϊκοῦ γάμου... Ὁ εὐτυχὴς θνητός..., καθηγητὴς τῆς Μικροοικονομίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Στοκχόλμης καὶ Μελλοντολόγος, ὁδήγησε τὴ μέλλουσα γυναῖκα του στὸ βωμὸ τοῦ ὑμέναιου μὲ ὕμνους στὸν Ὀρφέα, ἐπικλήσεις στοὺς Δώδεκα Θεοὺς καὶ ἀρχαϊκοὺς χιτῶνες!».

Ἀλλὰ ἂς ἀναρωτηθοῦμε: Πῶς καὶ πότε ξεκίνησε αὐτὸ τὸ φαινόμενο, πόσο γνήσιο εἶναι καὶ πόσο εἰλικρινεῖς εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸ προωθοῦν καὶ τὸ ἀκολουθοῦν καὶ τὸ ἀναπαράγουν;

Τὸ ξεκίνημα αὐτοῦ τοῦ ἀδιανόητου ἐγχειρήματος ἀνάγεται στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν «ἀνέγερση ἀρχαίας πόλης στὸν Ὄλυμπο», στὴ δημιουργία τοῦ σωματείου «Παγκόσμιο Πνευ­μα­τι­κὸ Κέντρο Ὄλυμπος»[3], τὸ 1984 καὶ στὴν ἐμπλοκὴ σ' αὐτὸ γνωστῶν ὀνομάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μὲ πρωταγωνιστές: τὸν Ἴωνα Βορρέ, πρόεδρο τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Συνδέσμου, σὲ χώρους τοῦ ὁποίου («Συνδέσμου») ἔγιναν οἱ συγκεντρώσεις γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς ὅλης ἐπιχείρησης, τὸν ἀκαδη­μαϊκὸ Σόλωνα Κυδωνιάτη καὶ τὴ σύζυγο του, συγγραφέα καὶ μέλος τοῦ «Λυκείου Ἑλληνίδων», Ζανέτ Κυδωνιάτη, τὸν νεαρὸ τότε διαφημιστὴ Παῦλο Πισσάνο -ἀνιψιὸ τοῦ διάσημου Πνευ­μα­τιστῆ Ἀντωνίου Πισσάνου-, γνωστὸ σήμερα κι ἀπὸ τὶς νεοεποχίτικες τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς του «Ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στὸν Hawking» καὶ τῶν ἀναρτήσεών του περὶ τῆς φανταστικῆς πλέον «Ἑπτάπολης» (Heptapolis)[4] καὶ πολλούς ἄλλους γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἐπανέλθουμε σὲ ἑπόμενο σημείωμα.

Ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 1980 μέχρι καὶ πρὸ δεκαετίας τὸ πανελλήνιο ἀντιμετώπισε τὴν λαίλαπα τῶν δεκάδων νεοεποχίτικων ἀρχαιο­λατρικῶν περιοδικῶν, τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν, δημοσιεύσεων καὶ ἀναρτήσεων ἀπὸ σωρεία «ἐκπροσώπων» τοῦ εἴδους σὲ σημεῖο νὰ ἀναρωτιέται ὁ ἁπλὸς νεοέλληνας «τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ξέσπασε ἐδῶ καὶ 30 χρόνια;» ἢ «ποιοὶ εἶναι ὅλοι αὐτοί, οἱ ἀρχηγοὶ τους... ποὺ δὲν τοὺς ἤξερε μέχρι πρότινος "οὔτε ὁ θυρωρός τους";» καὶ «ποῦ βρίσκουν τὰ λεφτὰ γιὰ πολυτελέστατα πε­ριοδικὰ στὰ περίπτερα;». Βέβαια, τὰ τελευταῖα 10 χρόνια τὰ περιοδικὰ ἐξαφα­νίστηκαν -προφανῶς σταμάτησε ἡ χρηματοδότηση- καὶ οἱ τόνοι ἔπεσαν σημαντικά. Ὅμως, ἡ ζημία στοὺς ἀθεολόγητους κι ἀποίμαντους συμπα­τριῶτες μας εἶχε πιθανῶς συντελεστεῖ...

Τὴν λύση στὶς ἀπορίες μας ἦλθε νὰ δώσει ὁ Γιάννης Φουράκης, ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς ἀρχηγοὺς τοῦ νεοειδωλολατρικού συνδρόμου λίγο πρὶν τὸ θάνατό του σὲ ὁμιλία του στὶς 2 Μαρτίου 2011, δηλώνοντας: «εἴμαστε ὅλοι ἀπατεῶνες καὶ μασόνοι», καταθέτοντας ὀνόματα καὶ περιγραφές[5].

Θὰ κλείσουμε μὲ τὴν εὔστοχη ἀπάντηση ἀδελφῆς συνεργάτιδος στὸ ἀντιαιρετικό ἔργο, πρὸς νεοειδωλολάτρη -ποὺ ἐρωτοῦσε γιατί δὲν θλιβόμαστε γιὰ τὴν μετατροπὴ ἀρχαίων ναῶν σὲ χριστια­νικὲς Ἐκκλησίες, ὅπως θλιβόμαστε γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία- ἀπὸ τὴ σελίδα μας στὸ διαδίκτυο: «Ναὶ λοιπόν, Ἕλληνες εἴμαστε· ἀπό­γονοι τῶν ἀρχαίων καὶ σύγχρονων ἡρώων καὶ σοφῶν μας· ἀπόγονοι τοῦ Σωκράτη ποὺ μιλοῦσε γιὰ τὸν Ἕνα Θεό. Εἴμαστε Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Δὲν μᾶς λύπησε ὅπως νομίζετε ἡ μετατροπὴ σὲ τζάμι. Ἔχουμε ἀδημονία νὰ τὴν ξαναπάρουμε. Αὐτὸ μόνο. Χτίστηκε ὡς ὀρθόδοξος ναός, ὅπως ὅλοι οἱ ναοὶ ποὺ εἶναι ὁμολογία ἐνάντια στὴν πίστη τοῦ δωδεκαθέου, δηλαδὴ τῆς εἰδωλολατρίας. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων πάλλεται γιὰ τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ὅμως, ὑπάρχουν καὶ φωνὲς σὰν αὐτή [τοῦ νεοειδωλολάτρη τῆς ἀνάρτησης]. Ὡς θλιβερὴ μειοψηφία· ἀδιάφορο. Φωτιστῆς τῆς Ἑλ­λά­δος ἦταν ὁ σπουδαῖος Ἀπόστολος Παῦλος. Οἱ Ἕλληνες πίστεψαν καὶ κράτησαν καὶ παρέδωσαν αὐτὴ τὴν πίστη σὲ ἄλλους λαοὺς ποὺ κι αὐτοὶ τὴν κράτησαν καὶ εἶναι καύχημά τους. Ὁποιοσδήποτε ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ λατρεύει τὸν Δία του καὶ τὸν Ποσειδῶνα του. Ἐμεῖς λατρεύουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεὸ καὶ εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Αὐτὸ εἶναι τὸ καύχημά μας». Γαλήνη Περρή.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν ἀναφερομένων ἀνωτέρω προσώπων. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό, ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶται μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς εἰδωλολατρίας. Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος

_____________________________

[1] http://archive.is/G35qr

[2] https://nefthalim.blogspot.com/2013/07/blog-post_4467.html

[3] https://heptapolis.com/el/anafora-sta-kinitra-gia-tin-idrysi-toy-somateioy-olympos

[4] https://heptapolis.com/el

[5] https://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=267443&cid=122


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 18/1/2022 9:32:55 μμ