Ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για το Πάσχα

«Μὴ ὡς Ἰουδαῖοι ἑορτάσωμεν·

καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡμῶν,

ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστὸς ὁ Θεός,

ἀλλ’ ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς

ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ,

καὶ εἰλικρινῶς δεηθῶμεν αὐτῷ.

Ἀνάστα Κύριε,

σῶσον ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος.»

Τροπάριο Μεγάλης Πέμπτης

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων εὔχεται νὰ ἑορτάσουμε τὶς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ὅπως καὶ ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας, «χριστιανικά, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά», ἀγωνιζόμενοι τὸν ἐν Χριστῷ καλό,  σταυρικὸ καὶ μετανοιακὸ ἀγώνα τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδας, ποὺ, ὡς τρόπος ζωῆς ὁδηγεῖ στὴ συμμετοχή μας στὴν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτῆ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης