Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 15.1.16

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τὸ θέμα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, θέμα ἐθνικόν. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).

➢ Πρῶτα τό Σύμφωνον, κατόπιν τὸ Πρόγραμμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τώρα τά Θρησκευτικά, αὔριον τί; Κυβερνητικὴ ἐξαπάτησις Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας.

➢ Μνήμη εὐγνωμοσύνης... Μοναχὸς Θεόκλητος Διονυσιάτης. 10 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του (20.1.2006). Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

➢ Ἀνακοινωθέν περί τῆς ψηφίσεως τοῦ νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες διατάξεις». Τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Ἡ προσευχή: Μέσον σωστικόν! Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου: Ὁ 17ος Ψαλμός. Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.

➢ Προδιαγεγραμμένη ἡ ἀποτυχία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου λόγῳ Οἰκουμενισμοῦ. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς.

➢ Τὸ ἀπρόοπτον ποὺ δύναται νὰ ματαιώση τὴν Μεγάλην Σύνοδον. Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Ἡ περὶ θεώσεως διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.

➢ Προειδοποίησις Ἁγίου Μάρκου εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ Ἀθήνας διὰ τὸν Οἰκουμενισμόν.

➢  Ἕνας μόνον Μητροπολίτης ὑπεχρέωσε τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Χώρας εἰς ὀπισθοχώρησιν!

➢ Ἔπειτα ἀπὸ 94 ἔτη παρεδώσαμεν μόνοι μας τὴν Σμύρνην εἰς τοὺς Φραγκολεβαντίνους.

➢ Καὶ τὸ φλουρὶ ἔπεσεν εἰς τὸν Παπικὸν ψευδο-Ἐπίσκοπον Σύρου… 

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης