Προσευχή

«Προσευχή εστίν ομολογία προς Θεόν, αμαρτημάτων καθάρσιον, νοσημάτων ιατήριον, δαιμόνων φυγαδευτήριον. Και τι δεί μοι λέγειν πολλά περί της καλλονής αυτής; Προσευχή εστί παντός κακού απαλλαγή και λιμήν των χειμαζομένων, και ο ταύτην προσευχόμενος ου πτοηθήσεται ουδέν πονηρόν».

(Συμεών ο Μεταφράστης) 


Σοφία Μπεκρή... (4/3/2021)
Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου
«Δέσποτα, Κύριε του ουρανού και της γης, Βασιλεύ των αιώνων... (3/9/2015)
Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου ἐφημερίου Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. 20/7/2013)
Η μνήμη αυτών τελείται τη ΙΔ' Μαΐου και τη ΙΗ' Φεβρουαρίου... (4/9/2012)
Ερμηνεία του Μεγάλου Κανόνος υπό Αρχιεπισκόπου Μύρων Ιωάννου του Λινδίου... (28/3/2012)
Ἀρχιμ. πατέρα Εὐσέβιο Βίττη: Ο Ιαμβικός κανών των Φώτων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού σε ελεύθερη απόδοση... (3/1/2011)
Η προσευχή των Αγίων Καλλίστου και Ιγνατίου Ξανθοπούλων ... (16/12/2011)
Κανείς μας δεν αγνοεί, ότι η προσευχή είναι πρωταρχική ανάγκη κάθε ψυχής, δένδρον ζωής...(6/8/11)
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, άραγε, οι σημερινοί χριστιανοί, τί είναι η αληθινή προσευχή, ποια τα χαρακτηριστικά της και ποιοι οι καρποί της;... (9/12/09)
Λοιπόν μόνη η νοερά προσευχή ελευθερώνει τον άνθρωπον από τους πονηρούς λογισμούς, από τα πάθη και από τας αμαρτίας... (28/2/09)
Προσευχή. Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα.... (Προσευχή της Τραπέζης)
Προσευχή. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνείας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγείς, εβόα σοι, Θεοτόκε....
Προσευχή. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς .... (9/9/2007)
Προσευχή. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ω Κύριε!.... (23/4/08)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης