ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ψευδοπροφήτες,
Ψευδομεσσίες - Μελλοντολόγοι:
«μία ορθόδοξη προσέγγιση»

ΙΧΘΥΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ 2018

Ο άνθρωπος, πλασμένος «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού», διανύει τη ζωή του σ’ αυτόν τον επίγειο κόσμο συνάπτοντας σχέσεις, εκφράζοντας συναισθήματα, αποκτώντας γνώση, εμπειρίες και βιώματα. Για τον ορθόδοξο χριστιανό, κύριο μέλημα της ζωής του είναι η συνάντηση και η ένωσή του με τον Άγιο Τριαδικό Θεό.

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται με τη μυστηριακή ζωή του πιστού μέσα στην εκκλησιαστική-ενοριακή ζωή.

Στην πραγματικότητα, εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι, που προκαλούν εμπόδια και τραύματα στην σχέση μας με το Θεό, ενώ απειλούν την ψυχή μας και θέτουν σε κίνδυνο την πίστη μας. Τέτοιοι κίνδυνοι προκαλούνται από τους αιρετικούς, οι οποίοι αλλοιώνουν το σωτηριολογικό νόημα του Ευαγγελίου και νοθεύουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αφού μεθοδευμένα ερμηνεύουν την Αγία Γραφή έξω από το πατερικό, ερμηνευτικό και λατρευτικό πλαίσιο της Εκκλησίας. Έτσι, οδηγούν τον εαυτό τους και τους ακολούθους τους σε πλανεμένες δοξασίες περί των εσχάτων χρόνων και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού.

Οι άγιοι πατέρες μας στη διδασκαλία τους για τα έσχατα τόνισαν ότι η μέλλουσα ζωή είναι μετοχή στην Άκτιστη Θεία δόξα και την αιωνιότητα. Πρόσθεσαν, επίσης ότι ο Χριστός μας με τη Δευτέρα Παρουσία Του θα ολοκληρώσει την ιστορία του κόσμου και οι άνθρωποι θα ζουν την ανάλογη με τα έργα τους κατάσταση. Το παρόν και τα έσχατα συναντώνται στο πρόσωπο του Χριστού. Κάθε διδασκαλία σχετική με το τέλος του κόσμου, που αγνοεί τα εκκλησιαστικά κριτήρια ερμηνείας της Αγίας Γραφής καταλήγει σε ψευδοπροφητεία, όταν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση.

Στις μέρες μας τέτοιες ψευδοπροφητείες, που αλλοιώνουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τα έσχατα, έχουν διατυπώσει οι διάφορες αιρετικές ομάδες, όπως είναι λ.χ. οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», οι Πεντηκοστιανοί, οι Χαρισματικοί, καθώς και οι Υπερδογματικές ομάδες.

Ο Κύριος μάς είπε να «προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται σ’ εμάς με ενδυμασία προβάτου, ενώ εσωτερικά είναι αρπακτικοί λύκοι» (Ματθ. 7, 15).

Ακόμη μας είπε πως «θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24, 24).

Δε λείπουν από το χώρο και οι ποικιλόμορφες διαδόσεις οι οποίες αναφέρονται στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ο Απ. Παύλος αναφέρει ότι «της ελεύσεως του Κυρίου θα προηγηθεί η αποστασία και η φανέρωση του ανθρώπου της αμαρτίας, του αντιχρίστου» (Β’ Θεσ. 5, 1-3).

Και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι «όποιος προσπαθήσει να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο της έλευσης του Κυρίου είναι ψευδοπροφήτης» (P.G.62, 481-482).

Μία ανάλυση επί του θέματος θα μας βοηθήσει περισσότερο στην κατανόηση του προβλήματος.

1. Έννοια της λέξης:

Η λέξη προφήτης προέρχεται από το ρήμα «φημί», που σημαίνει «λέγω», και την πρόθεση «προ». Συνεπώς, προφήτης είναι «εκείνος που προλέγει όσα πρόκειται να συμβούν.

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η προφητεία είναι «θείο χάρισμα» και το συναντούμε αρχικά στο πρόσωπο του Αβραάμ (Γεν. 20, 7)· γι’ αυτό και μέσω αυτού φανερώνεται το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και διατυπώνεται η περί του «Μεσσία» διδασκαλία.

2. Γνωρίσματα του αληθινού προφήτη:

● Το προφητικό χάρισμα δίδεται από το Θεό σ’ έναν άνθρωπο, όπως δόθηκε στον προφήτη Ιερεμία, στον οποίο ο Κύριος λέει: «…ιδού, θέτω τους λόγους μου εις το στόμα σου…» (Ιερεμίας 1, 4-5 & 9-10), καθώς και στον Απόστολο Παύλο (Γαλ. 1, 15).

Ο προφήτης:

● Διακονεί το σχέδιο της Θείας οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου

● Διάγει ενάρετο βίο και κακοπαθεί για τον Κύριο (Ιακ. 5, 10)

● Έχει ταπεινό φρόνημα

● Παρουσιάζει τελειότητα στο κήρυγμά του

● Δε συμμορφώνεται με τον κόσμο

● Προλέγει προφητείες, οι οποίες επαληθεύονται.

3. Γνωρίσματα του Ψευδοπροφήτη

● Είναι διεφθαρμένος κι επικίνδυνος (Ιερεμ. 23, 11)

● Διακρίνεται από αλαζονεία, υπερήφανο φρόνημα, διάθεση αυτοπροβολής (Ιερεμ. 23, 16)

● Δεν επαληθεύεται (Ιερεμ. 23, 21 & 25-27)

● Προσπαθεί να θεμελιώσει την πλάνη σε θέματα πίστεως, ζωής και λατρείας του Θεού

● «η προφητεία του» είναι αποκομμένη από τη Χριστοκεντρική διδασκαλία της Εκκλησίας.

4. Σύγχρονοι Ψευδοπροφήτες

Η εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», σε απόλυτη αντίθεση με το σύνολο του χριστιανικού κόσμου, αυτοπροβάλλεται ως ο μοναδικός «αγωγός και εκπρόσωπος του Θεού» πάνω στη γη.

Η αίρεση υποστηρίζει μια παχυλή αντίληψη περί του επίγειου Παραδείσου, όπου οι οπαδοί της θ’ απολαύσουν έναν επίγειο παράδεισο γεμάτο υλικές απολαύσεις για χίλια χρόνια.

Σχετικά με τα έσχατα καθόρισαν σειρά ημερομηνιών. Όρισαν το 1914 ως ίδρυση της «αόρατης» Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού στους ουρανούς, που σημαίνει σύμφωνα με την αίρεση, την επάνοδο του Κυρίου με βασιλική δύναμη.

Ημερομηνίες που σχετίστηκαν με ψευδοπροφητείες και δεν εκπληρώθηκαν, αναφέρονται στο έτος 1918, έπειτα στο 1921, 1925, 1929, 1930, 1931, 1939 και τελευταία φορά στο 1975.

Οι Πεντηκοστιανοί είναι μία ακόμη κίνηση ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη, η οποία έχει διατυπώσει σειρά ψευδοπροφητειών για τα έσχατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κυρίως οι ψευδοπροφητείες τους αφορούν θέματα, όπως ορισμός ημερομηνιών για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, για την εμφάνιση του Αντιχρίστου, για φυσικές καταστροφές και πολέμους.

Σύγχρονα φαινόμενα ψευδοπροφητείας και πλάνης αποτελούν και οι ανορθολογικές και παράδοξες θεωρίες που εκφράζουν διάφοροι «τηλεπωλητές», «μελλοντολόγοι», αστρολόγοι οι οποίοι παρεκκλίνουν σοβαρά από την Ορθόδοξη πίστη. Αρκετές φορές χρησιμοποιούν επιλεκτικά τις θέσεις αγίων της Εκκλησίας μας, για να προωθήσουν τις κακόδοξες θέσεις τους σχετικά με τα έσχατα.

Αγαπητοί μας χριστιανοί,

Η Εκκλησία μας ως Σώμα Χριστού είναι ο μοναδικός χώρος σωτηρίας του χριστιανού. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου το Άγιο Πνεύμα «… την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν. 14, 15-26). Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τους σχετικούς λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Όρα δε την δαψιλείαν της αληθείας. Καθάπερ η κιβωτός εν μέσω του πελάγους διέσωζε τους έσω όντας, ούτω και η Εκκλησία διασώζει τους πλανωμένους άπαντας. Αλλ’ η μεν κιβωτός, έσωζε μόνον, η δε Εκκλησία πλέον τι εργάζεται. (PG. 43, ).

Η τοπική μας Εκκλησία διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της για τη διασφάλιση του ανόθευτου της πίστεώς μας, υπό το άοκνο ενδιαφέρον και την ακατάπαυστη μέριμνα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Βαρνάβα, προτρέποντας τους πιστούς να ζουν στην Ενοριακή ζωή και μέσω της κατηχήσεως να βαδίζουν την ασφαλή οδό προς τη σωτηρία μας.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης