ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης 6:00 μ.μ.

Τὸ ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο θὰ ἀναγνωσθῆ σὲ ἑπτά γλῶσσες

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Αγ. Γεωργίου)

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ.

Λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης καί τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

 

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης ἐν τῷ ὁμωνύμῳ παρεκκλησίῳ μετ' ἀρτοκλασίας 6:00 μ.μ.

 

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ.

Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρηνης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία 6:30 π.μ. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων” 5:00 μ.μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Πανηγυρικὸς Ὄρθος καὶ Θ. Λειτουργία

(ἡ πύλη θὰ ἀνοίξῃ στὶς 6:00 π.μ.)

Λιτάνευσις εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς “Κυρίας τῶν Ἀγγέλων”Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης