Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 4.8.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Διήρεσαν τὸ ποίμνιον πυρπολοῦντες Ἱ. Κανόνας. «Ἕτερον εὐαγγέλιον» ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουμενισμός. Ὅσοι τὸν ὑπηρετοῦν εἶναι ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Τί συνδέει τὸν Σεβ. Ὕδρας μὲ τὸν κ. Μιχ. Καρλοῦτσον;

➢ Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ «Τὸ Ἅγιο βουνὸ ἐγκαταλελειμμένο». Τοῦ Καθ. τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχ/του Γρηγορίου.

➢ Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης. Παρατηρήσεις εἰς τό  ἀπό  17/30.6.2017. «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου». Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Οἰκουμενισταὶ καὶ διῶκται.

➢ Παιδοκτονία 450.000 Ἑλληνοπαίδων ἐτησίως! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Κ. Σιῶζος, τ. ἐκπαιδευτικός - συγγραφεύς.

➢ Ἡ Δύσις δὲν ὑπολογίζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν.

➢ Συναλλαγαὶ Ἐκκλησίας – Πολιτείας.

➢ Εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους θὰ καταλήξουν τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;

➢ Ἐπιθυμεῖ ἡ Ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς τὴν Ἀρχιεπισκοπήν της δεσμίαν;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης