Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 22.5.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΛΕΙ Η Ν.Δ.; Ἀπὸ τὴν Αὐστραλίαν ἕως τὰς ΗΠΑ χιλιάδες περιπτώσεις κακοποιήσεως ἀνηλίκων βαρύνουν τὸν παπισμόν! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Ναοὶ καὶ συνωστισμός. Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

➢ Νὰ συντριβῇ ἡ Κεραμέως «Ὡς σκεύη κεραμέως». Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Ὁ κ. Μητσοτάκης φαίνεται ἀναρμοδίως νὰ προωθῆ τὸν διαθρησκειακὸν οἰκουμενισμὸν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου, καθηγητοῦ (ἔπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου εἰς τήν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, θεολόγου.

➢ Κορωνοϊὸς καὶ θεολογία ὑποστατικῆς ἀρχῆς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας

➢ Τό ἐμβόλιον κατά τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἡ ἀπομυθοποίησίς του. Γράφει ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς Παῦλος, Βιολόγος, MD Μοριακῆς Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς, Βουλευτήρια Ἁγ. Ὄρους.

➢ Μὲ τὴν πίστιν φυγαδεύεται ἡ ἀσθένεια κι ὄχι μὲ τὸ κλείσιμον τῶν ἐκκλησιῶν. Γράφει ὁ Μοναχός Ἁγιαννανίτης, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Ἀδίστακτος διαστρεβλωτής, ὁ δῆθεν... εἰδήμων...!

➢ Διὰ τὰ νέα Θρησκευτικὰ τῆς κ. Κεραμέως: Θὰ κρατήσωμεν πάλι μικρὸν καλάθι; Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Οἰκονομολόγος – Νομικός.

➢ Τελικὰ ἡ ΔΙΣ ἠθέτησε τὴν ὑπόσχεσίν της;

➢ Ἡ Ν.Δ. κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας

➢ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς καὶ Οἰκουμενισμός. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη.

➢ Συνήγοροι ἀναξίων κληρικῶν; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Σύγχυσιν προκαλοῦν ἀλλοπρόσαλλα περὶ οἰκονομίας εἰς καθῃρημένους σχισματικούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ διπλανός μας εἶναι ὁ παράδεισός μας! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ τὴν Πανελλήνιον Ἕνωσιν Θεολόγων.

➢ WO/2020/060606: Ὑλοποιεῖται καὶ ὁ ἔλεγχος εἰς τὸ παγκόσμιον εἰσόδημα; Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης, Μηχανικὸς Λογισμικοῦ καὶ Δικτύων Ὑπολογιστῶν, Εἰδικὸς σὲ θέματα Ἀσφαλείας στὸν Κυβερνοχῶρο.

➢ Ὁ ὑπερνοῦς τοῦ Ἀριστείδη Μπαντέλη. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Ὑπάρχει κίνδυνος εἰς τὴν θείαν Κοινωνίαν; Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης