Αι Παραθρησκευτικαί κινήσεις

Βασικαί Επισημάνσεις

Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οι Παραθρησκευτικές κινήσεις είναι ένα ξεχωριστό και διακριτό σύνολο ομάδων και κινήσεων από τις αιρέσεις, που δραστηριοποιούνται διεθνώς υπό ποικίλες μορφές και πίσω από ποικίλες παραλλαγές ονομάτων.

Η πνευματική σύγχυση, το έλλειμμα επαρκούς γνώσης της χριστιανικής πίστης που υπάρχει στους χριστιανούς μας, τα υπαρξιακά κενά και οι αναζητήσεις, η εκκοσμίκευση κ.ά. είναι κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι συνδράμουν στην εμπλοκή των ανθρώπων με τέτοιους επικίνδυνους χώρους.

Οι Παραθρησκευτικές κινήσεις αναπτύχθηκαν κατ’ εξοχήν τον εικοστό αιώνα και δραστηριοποιήθηκαν με μία ποικιλία τρόπων, πρακτικών, ενώ συγκροτούν από πλευράς μορφολογικής, πολλές εξ αυτών, διακριτά υποσύνολα.

Η είσοδος ενός ανθρώπου σε μία Παραθρησκευτική κίνηση έχει άσχημες συνέπειες για την προσωπικότητά του αφ’ ενός, και για την οικογένειά του αφ’ ετέρου, όπως αποδεικνύει και η διεθνής εμπειρία.

Πολλές από τις κινήσεις αυτές χρησιμοποιούν, συνήθως προσωπείο. Χρησιμοποιούν ανακρίβειες και αναληθείς ισχυρισμούς για το τι πραγματικά είναι. Καλύπτονται πίσω από φιλοσοφικά, ψυχολογικά, οικολογικά, πολιτιστικά προσωπεία.

Από ορισμένες εξ αυτών δεν απουσιάζει και η χρήση επιστημονικής ορολογίας (ιατρικής, ψυχολογίας, φυσικής κ.ά.). Η χρήση αυτής της επιστημονικής ορολογίας χρησιμοποιείται, για να τους προσδώσει ένα είδος αξιοπιστίας.

Η δραστηριότητα αυτών των ομάδων συνιστά μια πραγματική κοινωνική απειλή, που εκδηλώνεται κατά της ζωής, της αξιοπρέπειας, της σωματικής ακεραιότητας και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι γι’ αυτές τις κινήσεις στο παρελθόν έχουν υπάρξει ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το πλήθος και το εύρος των προβλημάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα των Παραθρησκευτικών κινήσεων οδήγησε στη δημιουργία ιδιωτικών και κρατικών υπηρεσιών στο εξωτερικό για την ενημέρωση και την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτές.

Ορθόδοξος Τύπος, Αριθμός Φύλλου 2049, 12 Νοεμβρίου 2014


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης