Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 10.4.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ «ΔΙΩΓΜῼ», ΑΝΤΙΒΑΛΛΕΙ «ΑΝΤΙ-ΔΙΩΓΜΟΝ». Κατακεραυνώνονται οἱ Διῶκται τῆς Ἐκκλησίας! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Ὁ «φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς» Ἀρχιεπίσκοπος. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ἀρχιμανδίτης π. Μᾶρκος Μανώλης. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον (16.4.2010 - 16.4.2020).

➢ Βαθὺς ἔλεγχος αὐτογνωσίας καὶ ἐγρηγόρσεως ὁ κορωνοϊός. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Παταγώδης ἐκκλησιολογικὸς ἐκτροχιασμός. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Παπισμός: Ὁ ἑπόμενος ἰός ποὺ θὰ ἀπειλήση τὴν Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Κ. Λιβανός.

➢ Εὔλογα ἐρωτήματα πρὸς τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας.

➢ Ἑλληνικὲ Ὀρθόδοξε Λαέ, προδόθηκες καὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτας καὶ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας.

➢ Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι! Μία ἀσεβής Συνοδική Ἀπόφασις. Tοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Διάλογος μετὰ πρωτειομανοῦς. Κορωνοϊὸς καὶ θεολογία ὑποστατικῆς ἀρχῆς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβας, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας.

➢ Ἡ πανδημία ἐργαλεῖον τῆς παγκοσμίου δικτατορίας.

➢ Ἡ ἀγαθὴ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Κορωνοϊός… Μία ἀπειλὴ ἢ μία σπουδαία εὐκαιρία συναντήσεως μὲ τὸν Θεόν;». Τοῦ Δρ Ἰωάννη Φύκαρη, Ἐπίκ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

➢ Τὸ ἀ(ριστερο)δέξιον τυραννικὸν καθεστώς. Τοῦ κ. Μανώλη Β. Βολουδάκη.

➢ Δὲν σέβεσθε τὸν ἑλληνικὸν λαόν!

➢ Ποῖον ἦτο τὸ μεγαλύτερον Πάθος τοῦ Κυρίου; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.

➢ Ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ ὅλα τὰ μεταβάλλει. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Γενοκτονία ψυχῆς εἰς τρυφερὰν ἡλικίαν. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ «Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς». Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Φιλιπ. δ΄ 4-9, Ἰωάν. ιβ΄ 1-18). Τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Σταυρουπόλεως.

➢ Τὸ δακτυλίδιον τῆς διαδοχῆς.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης