Ἀγρυπνία Ἁγίων

Ἀποστόλου Φιλίππου

καί Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

 

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Φιλίππου καί Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14η Νοεμβρίου).

Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.

Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς13/11/2019 10:00 μμ - 14/11/2019 04:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: Αγρυπνία

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης