Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 28.2.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ. Ρυθμιστής δέν εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ ἀλήθειά του, ἀλλά τά χρήματα, ἡ προσωπική ἄνεσις καί ὁ φόβος ἀνατροπῆς. Οἱ ἀπόντες Προκαθήμενοι στρουθοκαμηλίζοντες, ἐνεργοῦν ἀντικανονικῶς, χωρίς νά ἔχουν ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων τους. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Διέστρεψαν τόν π. Ἐπιφάνιον, διά νά δικαιώσουν τούς καθηρημένους! Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν τὰ Ἱεροσόλυμα (τυπικῶς) καὶ οὐδεὶς ἄλλος κατὰ τὸ ἀνακοινωθέν.
➢ Τὸ πολιτικὸν πρόγραμμα τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ π. Δημήτριος Στανιλοάε: Δὲν ὑπάρχει «πρῶτος» τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Ἀπάντησις εἰς συκοφαντίας τοῦ ἱστολογίου «Φῶς Φαναρίου».
➢ Σεβ. Μάνης: «Γιατί ἀγνοεῖται ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία;».
➢ Καταγγελία -Χίος: Πετοῦν χημικὰ εἰς τὸν κόσμον καὶ εἰς τὰ σχολεῖα!
➢ «κ. Κεραμέως, ἡ Νέμεσις ἔρχεται». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Οἰκονομολόγος – Νομικός, τ. Ἐπιθ/τὴς Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
➢ Ἑλλάς, Σερβία καὶ Ρωσία νὰ ἀποτρέψωμεν τὸ Σχίσμα.
➢ Ἡ Εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῆς Ρωσίας. Ὑπάρχει πεδίον συνεργασίας μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ρωσίας; Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.
➢ Μεγαλειώδης ἐκδήλωσις διαμαρτυρίας εἰς Θεσσαλονίκην: «Ἐμεῖς δὲν συμφωνήσαμε».
➢ Ἔθετο αὐτὸν ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν; Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Τριώδιον Μετανοίας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.
➢ Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ ζούγκλα τοῦ μαυροπίνακα. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.
➢ «Ἡ Δεσποτικὴ Νηστεία». Τοῦ κ. Νικολάου Ε. Σακαλάκη, Μαθηματικοῦ.
➢ Πατριάρχης, ΠΑΟΚ καὶ Σκοπιανόν
➢ «Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς (Ρωμ. ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2296 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης