Χριστούγεννα 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
επί τη Εορτή των Χριστουγέννων
προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

"Χριστός γεννάται, δοξάσατε·
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε·
Χριστός επι γης, υψώθητε"
(Καταβασίαι, Ήχος α'.)

Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστούγεννα και πάλιν και η Αγία μας Εκκλησία δίδει την ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο να ζήση και να βιώση το Μυστήριον της Φανερώσεως του Σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού.

Η ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το γεγονός της Θείας Αποκαλύψεως. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας φανερώνεται ο ίδιος ο Θεός, ο Οποίος έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Η Αγία μας Εκκλησία δεν αποτελεί μία θρησκεία σαν τις θρησκείες που συναντά κανείς στις εγκυκλοπαίδειες ή στη θρησκειολογική έρευνα. Η Αγία μας Εκκλησία είναι αυτή η ίδια η αποκάλυψις του Τρισαγίου Θεού στη ζωή των ανθρώπων.

Ο άνθρωπος, δυστυχώς, ενώ δέχθηκε στη ζωή του όλες τις δωρεές του Θεού και όλα τα ευεργετήματα, δεν μπόρεσε να εφαρμόση μία και μόνον εντολή του Θεού. Αυτή η παρακοή τον οδήγησε έξω από τον Παράδεισο, στον θάνατο και απετέλεσε την αιτία που ο άνθρωπος και σήμερα ευρίσκεται μέσα στον κυκεώνα των προβλημάτων και είναι παραδεδομένος πλέον στη φθορά και στον θάνατο.

Όμως, η αγάπη του Θεού δεν άφησε τον άνθρωπο να παραμείνη αμετακλήτως σε αυτήν την πτωτική κατάσταση και στις συνέπειές της. Έγινε ο ίδιος Άνθρωπος, για να θεραπεύση το μέγα τραύμα, τον άνθρωπο. Έγινε ο ίδιος άνθρωπος για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο όνομα Ιησού Χριστού να βρει αυτό το γεγονός της πληρότητος και να βιώση το γεγονός της σωτηρίας.

Έτσι, λοιπόν, τα Χριστούγεννα που και εφέτος καλούμεθα να εορτάσωμεν είναι μία Εορτή που αγγίζει τον κάθε άνθρωπο επομένως και εμάς τους ιδίους προσωπικώς. Δεν είναι η Εορτή, όπως θέλουν να την εμφανίσουν οι εκκοσμικευμένες αντιλήψεις και απόψεις και θέσεις καθώς και ο εκκοσμικευμένος τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνον οι στολισμοί, οι πολυφαγίες και οι εορτασμοί και ο έκλυτος βίος που δυστυχώς τις ημέρες αυτές γίνεται τρόπος, που θέλει να δηλώση αυτό που λέγεται πανήγυρις και εορτή. Αυτός ο τρόπος του εορτασμού, αγαπητοί μου, είναι εορτή χωρίς τον Εορτάζοντα. Είναι γενέθλια εορτή χωρίς το Τιμώμενον Πρόσωπον, που έχει τα γενέθλιά Του. Είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν.

Όμως, η Αγία μας Εκκλησία, μας καλεί να ζήσωμεν τα Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστόν. Μας καλεί να προσεγγίσωμεν στο Θείο Βρέφος και να βιώσωμεν τα Μηνύματα του Θεοδέγμονος Σπηλαίου της Βηθλεέμ. Η Αγίας μας Εκκλησία καλεί σήμερα όλους τους ανθρώπους από όλον τον κόσμον, από όλες τις γλώσσες και τις φυλές. Μας καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, δικαίους και αμαρτωλούς να σταθούμε μπροστά σε αυτό το μυστήριο και να βιώσωμεν το μεγαλείο της Αγάπης του Θεού. Να βιώσωμεν την ταπείνωση που είναι η προϋπόθεσις για να προσεγγίσωμεν το Θείον Βρέφος και τη μεγάλη μας Εορτή. Να νιώσουμε ταπείνωση, συντριβή και μετάνοια, για να ξεριζώσουμε μέσα από τη ζωή μας κάθε τι, το οποίον αποτελεί οικοδόμημα και αποτέλεσμα της πτωτικής μας πορείας. Μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία να ζήσωμεν τα Χριστούγεννα απλά και ταπεινά, όπως τα έζησαν οι ποιμένες και οι Μάγοι, όπως τα εβίωσε ο Χορός των Αγγέλων, που έψαλλε το "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία". Να τα ζήσωμεν, όπως ο Ιωσήφ, ο οποιος κατεπλάγη ορών αυτού του μυστηρίου την φανέρωσιν. Να τα ζήσωμεν, όπως η Παναγία μας, η οποία βιώνει αυτό το μυστήριον της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού με τον πιο υπέροχο και μοναδικό τρόπο. Να ζήσωμεν τα εφετινά Χριστούγεννα, όπως τα έζησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Οποίος τέλειος Θεός ων, εσαρκώθη δι' ημώς και έγινε νήπιον, για να μας δώση το Μεγάλον Μήνυμα, ότι πρέπει να νηπιάζωμεν τη κακία. Να νιώσουμε το Μήνυμα της Αγάπης του Θεού, για να κατανοήσωμεν ότι όλα τα δώρα της ευλογίας Του θα μπορούσαμε να τα ζούμε και να τα χαιρόμαστε, αν ζούσαμε κάτω από την ευλογία του Αγίου Θελήματός Του.

Ας επιλέξωμεν, λοιπόν, το Θέλημα του Θεού ως τρόπο στη ζωή μας. Ας επιλέξωμεν το μεγάλον κεφάλαιον της Πίστεώς μας, ως τρόπον ο οποίος θα χαρακτηρίζει τη σκέψη και την καθημερινότητα στην πράξη της ζωής. Ας κάνουμε ένα βήμα, για να φθάσωμεν στο νόημα της Βηθλεέμ, που είναι νόημα και μήνυμα αγάπης και ειρήνης, συμφιλιώσεως με τον Θεόν και τον άνθρωπον, ώστε να μπορέση ο κόσμος όλος, η ανθρωπότητα όλη αλλά και ο καθένας από εμάς να βιώση τη μεγάλη δωρεά της αγάπης του Θεού, όπως καθημερινώς φανερώνεται στη ζωή μας.

Με την Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους διακρίνεται σε δύο περιόδους, σε αυτήν που περιγράφεται ως περίοδος προ Χριστού και στην περίοδο μετά Χριστόν. Κάποιοι πλησιάζουν τη δεύτερη ορολογία ερμηνευτικά και έρχονται σήμερα να πουν ότι παρήλθε η εποχή του Χριστιανισμού, ότι πέρασε πλέον η εποχή της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Αυτή η βλάσφημη αντίληψη ανατρέπεται με τη ζωντανή παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στη ζωή μας.

Ο κάθε χριστιανός καλείται να ζήση μαζί με τον Χριστόν. Η εν Χριστώ παραμονή πρέπει να είναι ο στόχος των προσπαθειών του καθενός μας. Δεν αρκεί, αδελφοί μου, να γνωρίσωμεν τον Χριστόν. Δεν αρκεί να γιορτάσουμε τα γενέθλιά Του, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Πρέπει να μείνουμε μαζί Του, για να είναι η ζωή μας εν Χριστώ ζωή, χριστοκεντρική ζωή. Και όταν ο Χριστός μείνη στην καρδιά μας, τότε η παρουσία Του θα είναι το αίτιον πάσης ευλογίας και πάροχος παντός σωτηρίου αγαθού.

Χρόνια Πολλά
και εν παντί παρά του δι' ημάς Νηπιάσαντος Κυρίου ευλογημένα

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης

ο Μητροπολίτης
† ο Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης

 

Αναδημοσίευση από:
http://www.imlagada.gr/default.aspx?pageid=3374

 Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης