Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 14.2.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ. Εἶναι κατεπεῖγον νὰ λειτουργήση τὸ ἀνώτατον συνοδικὸν ὄργανον διοικήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Γράφει ὁ τέως Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους, Ἱερομόναχος Δαμασκηνός.
➢ Καταστροφὴ τοῦ Αὐτοκεφάλου: Ἐσθονία, Οὐκρανία, Ἑλλάδα καὶ ἡ θεμελίωσις τῆς νέας Εὐρωπαϊκῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γράφουν ὁ Γέρων Παΐσιος Καρεώτης καί ὁ Μοναχὸς Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης.
➢ Ὁ Αὐστραλίας ἀπὸ σκάνδαλον εἰς σκάνδαλον! Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη.
➢ Φωνὴ ἐκ τοῦ τάφου. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Νέα στοιχεῖα διά τούς ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας. Τῆς κας Nadia Bazuk.
➢ Καθαιρετέος ἀπὸ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ὁ Βαρθολομαῖος. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἰ. Παπαδάκης.
➢ Ἀντιστρατεύονται τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον αἱ κακόδοξοι ‘’διαπιστώσεις’’ διὰ τοὺς Μονοφυσίτας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ὅταν τὸ σκοτεινὸν Παρασκήνιον διαμοχλεύη τὸν Κόσμον ὁλόκληρον. Ἡ καιρίας σημασίας συμβολὴ τῶν Μασόνων εἰς τὴν κατεδάφισιν τοῦ θρόνου τῶν Ρομανὼφ εἰς τὴν Ρωσίαν (1917).
➢ Ἡ παιδαγωγικὴ ἐπέμβασις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Καῦσις τῶν ὀστῶν, καῦσις τῆς ψυχῆς. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.
➢ Χαοτικὴ διαφορὰ νοοτροπίας. Ρωσικὰ μαθήματα πολιτικῆς, ποὺ δὲν ἔμαθε ποτὲ ἡ Δύσις, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ Ἑλλάς. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ Τὸ «σκανάρισμα» τοῦ καταναλωτῆ! Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Μία φορά, μία ἠθοποιὸς κι ἕνας τραγουδιστής... Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2294 -ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης