Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 3.4.2020
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ! Ἐνδιαφέρονται διά τήν ψυχικήν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων, ὅταν τούς λέγουν ὅτι δέν θά κάνουν Πάσχα; Γράφει ὁ πρωτ. π. Βασίλειος Βολουδάκης.

➢ Οἱ Ἱεράρχαι παρεχώρησαν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Καίσαρα. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος.

➢ Ὑγιὴς θρησκευτικότης, ὄχι θρησκοληψία. «“Ὀρθοδοξεῖν”, Δυσεπίτευκτον Ἀγώνισμα τοῦ Σχοινοβατεῖν μεταξὺ Ἐλλείψεως καὶ Ὑπερβολῆς». Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Περὶ τῆς ἀπειλῆς τοῦ πλανητάρχου κορωνοϊοῦ. Γράφει ὁ Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.

➢ Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐνδημεῖ Ἀρχιερατικὴ ἐπιδημία! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Μαζί μέ τόν Κορωνοϊόν ἔκανε τήν ἐπανεμφάνισίν του καί ὁ Οἰκουμενισμός! Tοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ἱερέως πρὸς τὸν Πρωθυπουργό. (…“κάτω ἀπὸ τὸν πανικὸ τῆς ἐπιδημίας”).

➢ Κορωνοϊὸς καὶ ὑποστατικὴ ἀρχή. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας.

➢ Δικαστικαὶ προσφυγαὶ κατὰ τοῦ κλειδώματος τῶν Ἱ. Ναῶν.

➢ «Ὄχι, ὁ Καποδίστριας δέν ἦταν σάν τούς σημερινούς Πολιτικούς».

➢ Νέον κροῦσμα κακοδιαχειρίσεως ἀπὸ τὸν Αὐστραλίας. Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη.

➢ Σεβ. Μεσογαίας: Νὰ ἀπαντήση ὁ κ. Τσιόδρας.

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ποὺ «ὅλοι γνωρίζουμε».

➢ Κριτικὴ θεώρησις τοῦ μεταβατικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικά Λυκείου. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.

➢ «Γυνὴ γὰρ ἀναιδὴς οὐδενὸς φείδεται»!!! (ἱ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ).

➢ Τὸ κῦρος ἀποφάσεως συναντώσης τὴν ἀντίδρασιν τῆς πλειοψηφίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Αἴτημα διὰ νὰ προστεθῆ, εἰς τοὺς λόγους κατ’ ἐξαίρεσιν ἀδείας μετακινήσεως, ἡ σύντομος προσευχητικὴ ἐπίσκεψις εἰς τοὺς Ἱ. Ναούς.

➢ Τζόρτζ Λούκας. Ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς δυνάμεως. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Εὐχὴ διὰ τὴν ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ δοκιμασίαν. Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ἀπρεπεῖς σκέψεις καὶ ἀνεκπλήρωτοι ὑποσχέσεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ ὅλα τὰ μεταβάλλει.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2301 - Πρωτοσέλιδο


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης