Επισκόπου Μπάτσκας Ειρηναίου
(Πατριαρχείον Σερβίας)

Διατί δεν υπέγραψα το κέιμενον την εν Κρήτη Συνόδου περί σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας "προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"


Περί της νεωστί θριαμβευτικώς μεν, ουχί δε και κατά πάντα πειστικώς ληξάσης εν Κολυμπαρίω Κρήτης "Αγίας κια Μεγάλης Συνόδου" της καθ' ημάς Εκκλησίας, ήδη μη αναγνωριζομένης μάλιστα υπ' αυτών ως "συνελεύσεως εν Κρήτη", υπ' αμφισβήτησιν τιθεμένης και υπό πλείστων συμμετασχόντων εν αυτή ορθοδόξων αρχιερέων, εδημοσιεύθησαν κατ' αυτάς και εξακολουθούν να δημοσιεύωνται πάμπολα σχόλια, καλοπροαίρετα και ήκιστα καλοπροαίρετα, αντικειμενικά, όσον ένεστι, και υποκειμενικά, φιλαλήθη και της αληθείας κατά το μάλλον ή ήττον διαστρεβλωτικά, αυθόρμητα και παρηγγελμένα, συμφεροντολογικά και ανιδιοτελή, απολογητικά και πολεμικά, θεολογικώς συνεπή και θεολογικώς ασυνάρτητα...
Εν εκ των θολών σημείων της σχετικής ενημερωτικής και σχολιαστικής υπερπαραγωγής είναι το θέμα της υπό τινων αρχιερέων υπογραφής ή μή υπογραφής του επιμάχου προσυνοδικού και κατά την Σύνοδον βελτιωθέντος πως κειμένου " Αι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον".

ΠΗΓΉ: ROMFEA.GR

Διαβάστε την υπόλοιπη επιστολή πατώντας πάνω στο αρχείο που ακολουθεί.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης