Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 2.2.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ; Πρόεδρος τῆς Βουλῆς: «Τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιοριστοῦν». Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κρήτης μὲ ὁμοψυχίαν ἑνώνουν τὸν ἑλληνισμόν!

➢ Ἡ Μακεδονία καὶ ὁ μακαριστὸς Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

➢ Ἐπιβεβαίωσις τοῦ «Ο.Τ.» ἀπὸ τὸν Σεβ. Βολοκολάμσκ. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ «Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ». Γράφει ὁ Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.

➢ Θὰ δώση ἄλλοθι καὶ εἰς τὴν σχισματικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Σκοπίων ἡ συμπερίληψις  τοῦ ὀνόματος “Μακεδονία’’ διὰ τά Σκόπια. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον ἡ Ἑλλὰς διατρανώνει ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική! Ἱ. Μητροπόλεις καὶ φορεῖς καλοῦν τὸν κόσμον νὰ προσέλθη εἰς τὸ συλλαλητήριον.

➢ Διαμαρτυρία Ἱεραρχῶν διὰ τὴν κατάργησιν τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

➢ Μακεδονία: «στῶμεν καλῶς καὶ μετὰ φόβου»! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἀσλανίδης, Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

➢ Τὸ ἱερὸν συλλαλητήριον.

➢ Οἱ Σεβ. Θήρας καὶ Φλωρίνης κατὰ τῶν καζίνο.

➢ Ἐξηφανίσθησαν οἱ Ἕλληνες τῶν Σκοπίων;

➢ Ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ ἄγχους. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ θεμελίωσις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Β. Βελιτσιάνος, Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.

➢ Ἡ ὀργὴ τοῦ λαοῦ. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.

➢ Ἱστορική ἐνημέρωσις διά τήν Μακεδονίαν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος Ἱστορικὸς - Ἀρχαιολόγος.

➢ Μέγας Βασίλειος: «Ὁ Ἅγιος τῶν γραμμάτων καὶ τῶν νέων». Γράφει ὁ κ. Σωτήριος Λυσίκατος.

➢ Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι τῆς Διασπορᾶς: Ἀνταπόκρισις ἀπὸ Λωζάννην. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, θεολόγος.

➢ Πιστοὶ τῆς Μητροπόλεως Ἠλείας διερωτῶνται μὲ τί σκοπὸν ἔρχεται ἐδῶ ἡ ψευδο/σύνοδος τῆς Κρήτης; Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, ΕΛΛΗΝ Ὀρθόδοξος Θεολόγος Ἐκκλ/κός Συνήγορος, Ἐπ/μος Πρ/δρος ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

➢ Οἱ ἄγνωστοι διάλογοι κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου! Τοῦ κ. Ἀντ. Τριανταφύλλου, δημοσιογράφου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης