Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 6.11.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 6.11.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ COVID-19: ΠΩΣ ΕΓΙΝΕΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ; «Μὲ ποία ἀξιοπιστία ἔγινε πιστευτὴ ἡ τρομοκρατία τῶν κυβερνήσεων τῆς ὑφηλίου διὰ τὸν Covid-19;». Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.

➢ Κηρύσσομεν ἀνένδοτον ἀγῶνα ἕως τέλους! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ «Νὰ χειροτονηθοῦν μὲ κανονικὴν χειροτονίαν οἱ Οὐκρανοί». Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ Κυκκώτη.

➢ ΚΑΙΡΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Τί θέλετε ἐπιτέλους; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, Καθηγητὴς Θεολόγος, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Π.Ε.Θ.

➢ Οἱ κληρικοί μας πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦν. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Παν/μίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.

➢ Ἀπάντησις εἰς τήν Ἱ.Μ. Παντοκράτορος.

➢ «Τὴν Συνοδικότητα ποὺ τώρα παραγνωρίζουν, θὰ τὴν βροῦν μπροστά τους». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Προετοιμάζουν μακροχρόνια αἰχμαλωσία». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Βανδῶρος, τ. διοικητὴς Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

➢ Οἱ πιστοὶ δὲν ἀντέχουν ἄλλα στερητικὰ τῆς ἐλευθερίας τους μέτρα. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ἐκοιμήθη ὁ Σεβ. Μαυροβουνίου εἰς κρίσιμον στιγμὴν διὰ τὰ Βαλκάνια.

➢ Πῶς ἡ Ἐκκλησία θά παρακούση τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου καί θά στερήση τήν Θ. Κοινωνίαν; Τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.

➢ Οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου ἐλέγχουν τὰ ἴδιά του τὰ λόγια!

➢ Μένος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὄψει τῶν ἑορτασμῶν τῆς Παλιγγενεσίας! Ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Ἀποστρέφεται ὁ κ. Μητσοτάκης τὴν Μακεδονίαν;

➢ Ὁ Κων/λεως φορεῖ μάσκα εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν.

➢ Ὅταν ἡ πρόκλησις ὑπερβαίνη τὰ ὅρια... Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.

➢ Τὰ ἀποτελέσματα τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ (Ἑβρ. β΄ 2-10). Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κων/λεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 5/12/2021 6:36:18 μμ