Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 1.7.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ποῖος ὑπηγόρευσε καὶ ὑπεκίνησε τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου; Ἀπό τό Κολυμβάρι εἰς τό Φανάρι καί ἀπό τήν Ρώμην ἕως τήν Οὐάσιγκτων ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν διελκυστίνδα τῶν διεθνῶν συμφερόντων.

➢ Μόνιμον πρόβλημα ὁ χαρακτηρισμός τῶν Δυτικῶν «Ἐκκλησιῶν». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Παροναξίας κ. Καλλινίκου πρός τόν ὑπ. Παιδείας κ. Φίλην.

➢ Οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Ἕλληνες πατριάρχαι. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου.

➢ Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη» Σύνοδος. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἐμμανουήλ, ἱεροψάλτης.

➢ Δογματικὸς Διάλογος. π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης - π. Βασίλειος Βολουδάκης.

➢ Οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησιολογία καὶ «Μεγάλη» Σύνοδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου

➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας➢ Ποῖον ἔπρεπε νὰ ἦτο τὸ ἔργον τῆς Μ. Συνόδου; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη.

➢ Ὁ κύβος ἐρρίφθη!

➢ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς: «Ἕνα ποῦρο εἶναι ἁπλῶς ἕνα ποῦρο καὶ τίποτα ἄλλο· ἔτσι καὶ ἡ Σύνοδος εἶναι μία Σύνοδος δὲν χρειάζεται νὰ ἐρευνᾶτε ὡς κατάσκοποι τί κρύβεται ἀπὸ πίσω»!

➢ Ἔκλεισεν ὁριστικῶς τὸ ζήτημα τῶν Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος;!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης