ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

       Η τιτλοφορία του παρόντος κειμένου υπήρξε δύσκολη υπόθεση. Στην μακραίωνη διάρκεια της ελληνικής αυτοκρατορίας των Μέσων Χρόνων, δεν υπήρξε ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Από τα ήδη καταγεγραμένα ιδρύματα, κανένα δεν ονομάζονταν Πανεπιστήμιο. Επίσης η ιστορία των Πανεπιστημίων ψάχνει τις ρίζες τους και στον ισλαμικό κόσμο κι έχει φθάσει μέχρι τις Ινδίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες σταθερές, στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Η ανώτατη εκπαίδευση, ως παροχέας εξειδικευμένης και όχι στοιχειώδους παιδείας, παρέδιδε γνώσεις που αποκτήθηκαν τοπικά και όχι αλλού, παρέδιδε γνώσεις που συστηματοποιήθηκαν σε επιστήμες από τους Έλληνες. Ο τρόπος άλλαξε, κι ενώ στον αρχαίο κόσμο η ανώτατη παιδεία ήταν θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στον μεσαιωνικό έγινε κομμάτι της κρατικής πολιτικής. Η ιστορική έρευνα για τα ιδρύματα αυτά μπορεί να επικεντρώνεται σε κτίρια, μαθήματα, διδασκάλους, νόμους, αλλά η ένοια Πανεπιστήμιο συνολικά, αν ειδωθεί ως θεσμός, τότε συγκριτικά τα διδασκαλεία της Κωνσταντινούπολης είναι ότι πιο κοντά έχουμε σε Πανεπιστήμιο την εποχή εκείνη. Συνεπώς ο τίτλος της εργασίας εκφράζει μια πραγματικότητα.

 


  © 2009 impantokratoros.gr
Επιτρέπεται η χρήση, διάθεση και αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου αρκεί να διατηρείται το αρχικό νόημα χωρίς περικοπές που πιθανόν να το αλλοιώνουν για μή εμπορικούς σκοπούς,
με  βασική προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή:  www.impantokratoros.grΤο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης των μέσων χρόνων - κεφάλαιο Α' - Χριστιανισμός και Παιδεία... (12/11/09)
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης των μέσων χρόνων - κεφάλαιο Β' - Τα πρώτα ιδρύματα... (12/11/09)
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης των μέσων χρόνων - κεφάλαιο Γ' - Η περίοδος της Εικονομαχίας... (12/11/09)
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης των μέσων χρόνων - κεφάλαιοΔ' -Η σχολή της Μαγναύρας... (12/11/09)
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης των μέσων χρόνων - κεφάλαιο Ε' - Η Σχολή των Μαγγάνων - Επίλογος... (12/11/09)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης