Επίσκοποι Ιεροσολύμων

 
1. Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος (†62)
2. Συµεών (†106-107)
3. Ἰοῦστος Α΄ ἤ Ἰούδας ἕως 111
4. Ζακχαῖος 111-134
5. Τωβίας «»
6. Βενιαµίν Α΄ «»
7. Ἰωάννης Α΄  «»
8. Ματθίας Α΄ «»
9. Φίλιππος  «»
10. Σενέκας «»
11. Ἰοῦστος Β΄ «»
12. Λευί «»
13. Ἐφραίµ «»
14. Ἰωσήφ Α΄  «»
15. Ἰούδας «»
16. Μάρκος 134-185
17. Κασσιανός «»
18. Πούπλιος «»
19. Μάξιµος Α΄ «»
20. Ἰουλιανός «»
21. Γάϊος Α΄  «»
22. Γάϊος Β΄  «»
23. Σύµµαχος  «»
24. Ἰουλιανός ἤ Οὐάλης  «»
25. Καπίων «»
26. Μάξιµος Β΄ «»
27. Ἀντώνιος  «»
28. Οὐάλης «»
29. Δολιχιανός «»
30. Νάρκισσος Α΄ 185-211
31. Δίος 213
32. Γερµανίων  «»
33. Γόρδιος  «»
34. Ἀλέξανδρος 213-251
35. Μαζαβάνης 251-260
36. Ὑµέναιος 260-298
37. Ζάµβδας 298-300
38. Ἕρµων 300-314
39. Μακάριος Α΄ 314-333
40. Μάξιµος 333-348
41. Κύριλλος Α΄ 350-386
42. Ἰωάννης Β΄ 386-417
43. Πραΰλιος 417-422
 
Πατριάρχαι Ιεροσολύμων
 
1. Ἰουβενάλιος 422-458
2. Ἀναστάσιος Α΄ 458-478
3. Μαρτύριος 478-486
4. Σαλλούστιος 486-493
5. Ἠλίας Α΄ 494-516
6. Ἰωάννης Γ΄ 516-523
7. Πέτρος 524-552
8. Μακάριος Β΄ 552, 564-575
9. Εὐστόχιος 552-564
10. Ἰωάννης Δ΄ 575-594
11. Ἀµώς 594-601
12. Ἰσαάκιος 601-608
13. Ζαχαρίας 609-632
14. Μόδεστος 632-634
15. Σωφρόνιος Α΄ 634-638
16. Ἀναστάσιος Β΄ ......-706
17. Ἰωάννης Ε΄ 706-735
18. Θεόδωρος 745-770
19. Ἠλίας Ε΄ 770-797
20. Γεώργιος 797-807
21. Θωµᾶς Α΄ 807-820
22. Βασίλειος 820-838
23. Ἰωάννης ΣΤ΄ 838-842
24. Σέργιος Α΄ 842-844
25. Σολοµών 855-860
26. Θεοδόσιος 862-878
27. Ἠλίας Γ΄ 878-907
28. Σέργιος Β΄ 908-911
29. Λεόντιος Α΄ 912-929
30. Ἀθανάσιος Α΄ 929-937
31. Χριστόδουλος .... - 937
32. Ἀγάθων 950-964
33. Ἰωάννης Ζ΄ 964-966
34. Χριστόδουλος Β΄ 966-969
36. Θωµᾶς Β΄ 969-978
37. Ἰωσήφ Β΄ 980-983
38. Ὀρέστης 983-1005
39. Θεόφιλος Α΄ 1012-1020
40. Νικηφόρος Α΄ 1020 - ......
41. Ἰωαννίκιος 1020-1084
42. Σωφρόνιος Β΄ 1040-1059
43. Εὐθύµιος Α΄ ; - 1084
44. Συµεών Β΄ 1084-1106
45. Σάββας 1106 - :
46. Ἰωάννης Η΄ 1106-1156
47. Νικόλαος ; - 1156
48. Ἰωάννης Θ΄ 1156-1166
49. Νικηφόρος Β΄ 1166-1170
50. Λεόντιος Β΄ 1170-1190
51. Δοσίθεος Α΄ 1191
52. Μάρκος Β΄ 1191-........
53. Εὐθύµιος Β΄ πρό τοῦ 1191-........
54. Ἀθανάσιος Β΄ 1224-1236
55. Σωφρόνιος Γ΄ 1236 - ;
56. Γρηγόριος Α΄ ; - 1298
57. Θαδδαῖος ; - 1298
59. Ἀθανάσιος Γ΄ πρό τοῦ 1313-1334
60. Γρηγόριος Β΄ 1332
61. Λάζαρος µετά τό 1334-1368
62. Ἀρσένιος 1344
63. Δωρόθεος Α΄ 1376-1417
64. Θεόφιλος Β΄ 1417-1424
65. Θεοφάνης Α΄ 1424-1431
66. Ἰωακείµ 1431-1450
67. Θεοφάνης Β΄ 1450-1452
68. Ἀθανάσιος Δ΄ 1452-1460
69. Ἰάκωβος Β΄ περί τό 1460
70. Ἀβραάµ 1468
71. Γρηγόριος Γ΄ 1468-1493
72. Μάρκος Γ΄ 1503
73. Δωρόθεος Β΄ µετά τό 1506-1537
74. Γερµανός 1537-1579
75. Σωφρόνιος Δ΄ 1579-1608
76. Θεοφάνης Γ΄ 1608-1644
77. Παΐσιος 1645-1660
78. Νεκτάριος 1660-1669
79. Δοσίθεος Β΄ 1669-1707
80 Χρύσανθος 1707-1731
81. Μελέτιος 1731-1737
82. Παρθένιος 1737-1766
83. Ἐφραίµ Β΄ 1766-1771
84. Σωφρόνιος Ε΄ 1771-1775
85. Ἀβράµιος 1775-1787
86. Προκόπιος Α΄ 1787-1788
87. Ἄνθιµος 1788-1808
89. Πολύκαρπος 1808-1827
90. Ἀθανάσιος Ε΄ 1827-1845
91. Κύριλλος Β΄ 1845-1872
92. Προκόπιος Β΄ 1873-1875
93. Ἱερόθεος 1875-1882
94. Νικόδηµος Α΄ 1883-1890
95. Γεράσιµος Α΄ 1891-1896
96. Δαµιανός Α΄ 1897-1931
97. Τιµόθεος Α΄ 1935-1955
98. Βενέδικτος Α΄ 1957-1980
99. Διόδωρος Α΄ 1981-2000
100. Εἰρηναῖος Α΄ 2001-2005
101. Θεόφιλος Γ΄ 2005-........

Εκ του επισήμου ιστοχώρου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

 

Ο πίνακας αυτός στα ΑγγλικαPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης