Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Φεβρουάριος 2007

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΙΙΙ. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΣΗΜΕΡΑ

 • 1. Η Εκκλησιολογία
  • α. Η ενότης της Εκκλησίας (η έννοια Μία Εκκλησία)
  • β. Η καθολικότης της Εκκλησίας
  • γ. Η αποστολικότης και η αγιότης της Εκκλησίας
  • δ. Η πίστις, η ζωή και η ελπίδα της Εκκλησίας

 • 2. Το Βάπτισμα
 • 3. Η ιεραποστολή
 • 4. Ο στόχος της ορατής ενότητος
 • 5. Η “ομολογιακή” και η “διομολογιακή” κοινή προσευχή
 • 6. Η έλλειψις προσανατολισμού προς την Ορθόδοξο Εκκλησία
 • 7. Ηθικά και κοινωνικά θέματα
 • 8. Η στάσις έναντι των άλλων θρησκειών

IV. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟ Π.Σ.Ε.

 • Α. Τα προβλήματα
  • 1. Στην αδυναμία ουσιαστικής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας
  • 2. Στην καλλιέργεια ενός οράματος ψευδούς ενότητος 
  • 3. Στην συνέχισι των συμπροσευχών 
  • 4. Στην φθορά του φρονήματος των Ορθοδόξων 
  • 5. Στην συντήρησι αιρετικών νοημάτων και βιωμάτων 
  • 6. Στις προοπτικές
 • Β. Το πρόβλημα της συμμετοχής

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
VI. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ο προβληματισμός για την συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (στο εξής Π.Σ.Ε.) είναι απολύτως εύλογος. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες από της συστάσεως του Π.Σ.Ε. και εντεύθεν πολλές φορές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για ποικίλες τάσεις και εκδηλώσεις του. Το 1997 απεχώρησε η Εκκλησία της Γεωργίας και το 1998 η Εκκλησία της Βουλγαρίας. Στην Διορθόδοξο Συνάντησι της Θεσσαλονίκης το 1998 διατυπώθηκε έντονα η πιο πρόσφατη δυσαρέσκεια των Ορθοδόξων Εκκλησιών για τον τρόπο συμμετοχής τους στο Π.Σ.Ε., οπότε απείλησαν με αποχώρησι οι Εκκλησίες της Σερβίας και της Ρωσίας... η συνέχεια εδώ.

Υπόμνημα περί της συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών... (8/11/08)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης