ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Τὰ αἴτια τῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα καὶ προτάσεις γιὰ τὴν ὑπέρβασή της»

Πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2011 ἀπὸ τὶς 16:00 τὸ ἀπόγευμα ἕως τὶς 21:30 τὸ βράδυ, ἡ Ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν γιὰ τὴν «Οἰκονομικὴ Κρίση» στὴν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Οἱ ὁμιλητὲς μὲ τὶς ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους ἦταν οἱ κατωτέρω:

Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, διδάκτωρ θεολογίας καὶ φιλοσοφίας, ὁμότιμος καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πολιτισμός: τὸ κινδυνευόμενο καὶ τὸ προκείμενο»,

κ. Δημήτριος Καζάκης οἰκονομολόγος-ἀναλυτής, συγγραφέας, μὲ θέμα: «Τὰ αἴτια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως – Προτάσεις γιὰ τὴν ὑπέρβασή της»,

κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου δικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω, μὲ θέμα: «Μνημονιακὴ ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος, συνταγματικὸ πραξικόπημα καὶ νόμιμα μέτρα προστασίας τοῦ λαοῦ»,

κ. Γεώργιος Πατούλης, πρόεδρος Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καὶ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου, μὲ θέμα: «Κοινωνικὴ & Ἰατρικὴ Πρόνοια σὲ καιρὸ κρίσεως»,

κ. Ἀναστάσιος Καρέλλας, ἠλεκτρονικός-τεχνικὸς Μ.Μ.Ε. ἐκπρόσωπος τῆς Πρωτοβουλίας Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης (ΠΡ.Α.Ο.Σ.) μὲ θέμα: «Ἄλλες παράμετροι τῆς κρίσεως»,

Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, προηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Μεγάλου Μετεώρου, μὲ θέμα: «Τὰ βαθύτερα αἴτια καὶ ὁ χαρακτήρας τῆς κρίσεως, τρόποι ἀντιμετωπίσεώς της καὶ ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας»,

Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, φιλόλογος-θεολόγος, ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, μὲ θέμα: «Ἡ ἐν Χριστῷ πνευματικὴ ζωὴ ὡς βασικὴ προϋπόθεση ὑπέρβασης τῆς κρίσεως»

Παρεμβάσεις ἔκαναν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμερίδας, οἱ κοι Σταμπολιάδης Ἠλίας, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μηχανικῶν ὀρυκτῶν Πόρων τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, καθὼς καὶ ὁ κος Ἀναστάσιος Μαρῖνος, πρώην Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Στὸ κλείσιμο τῆς ἡμερίδος, συγκινητικὴ ἦταν ἡ ὁμιλία τοῦ π. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ.Σαγματᾶ, ὁ ὁποῖος παρουσίασε γεγονότα ἀπὸ μία ἄλλη, σχετικὰ πρόσφατη περίοδο κρίσεως, αὐτὴν τῶν διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση.

Ἡ ἐκδήλωση ἔτυχε τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς τῶν πολιτῶν, καθότι τόσο ἡ κυρίως αἴθουσα, ὅσο καὶ οἱ διάδρομοί της, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐξωτερικός τῆς αἰθούσης χῶρος ὑποδοχῆς, ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμάτοι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως. Πλῆθος ἐρωτήσεων ἀπαντήθηκαν ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς μετὰ τὸ πέρας καὶ τῶν 2 συνεδριῶν.

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ συναισθανόμενη τὴν κρισιμότητα τῶν περιστάσεων, δηλ. α) τὴν παραμέληση τῆς ὑγείας, τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς παιδείας τῶν πολιτῶν β) τὴν αὐξανόμενη φτώχεια ἀπὸ τὴ φοροκαταιγίδα καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, γ) τὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα καὶ τὴν ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ δ) τὴν τυρρανικὴ διακυβέρνηση, δηλώνει πὼς θὰ εἶναι παροῦσα μὲ κάθε πρόσφορο τρόπο στὴν καθημερινότητα ποὺ ὅλοι βιώνουμε. Θὰ προσπαθήσει νὰ συμβάλει τόσο στὴν πολύπλευρη ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν ὅσο καὶ στὴν πρακτικὴ καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξή τους, ὅπως πχ. Μὲ τὸ «Γραφεῖο Ἐργασίας» ποὺ συνέστησε, προκειμένου νὰ βοηθήσει στὴν εὕρεση ἐργασίας ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους. Ταυτόχρονα καλεῖ  τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση διὰ τῆς προσευχῆς καὶ ἐξομολογήσεως, σὲ καταπάτηση τοῦ καλλιεργουμένου φόβου μὲ τὴν ἀνάκτηση γενναίου ἐθνικοῦ φρονήματος καὶ σὲ πράξεις φιλαδελφίας καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὰ Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας, ἀλλὰ καὶ στὰ ἀναλυτικὰ κείμενα τῶν εἰσηγήσεων ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα www.orthros.eu


Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν σκοπῶν της ὀργάνωσε ἡμερίδα μέ θέμα: «Τά αἴτια τῆς «κρίσεως»... (24/1/2012)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης