ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ

ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ

Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών

Διευθύνει ο Αρχιμ. Αριστόβουλος
(Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως)


ΙΕΡΑ ΛΑΥΡΑ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Ιερουσαλήμ 2005

Τα ηχητικά αρχεία είναι σε μορφή mp3


1. Ανοιξαντάρια (κατ' επιλογήν). Γ. Ραιδεστινού - Ήχος Πλ. δ'.1. Ανοιξαντάρια (κατ' επιλογήν). Γ. Ραιδεστινού - Ήχος Πλ. δ'.
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών-Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:08:51- Μέγεθος: 8,3 mb
2. Μακάριος Ανήρ (κατ' επιλογήν). Μανουήλ Πρωτοψάλτου - Ήχος Πλ. δ'.2. Μακάριος Ανήρ (κατ' επιλογήν). Μανουήλ Πρωτοψάλτου - Ήχος Πλ. δ'.
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:06:12- Μέγεθος: 5,7 mb
3. Κύριε εκέκραξα (αργόν αρχαίον αγιορείτικον)- Ήχος Πλ. α'.3. Κύριε εκέκραξα (αργόν αρχαίον αγιορείτικον)- Ήχος Πλ. α'.
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:07:17- Μέγεθος: 6,7 mb
4. Θου Κύριε (κατ' επιλογήν). - Ήχος Πλ. α'.4. Θου Κύριε (κατ' επιλογήν). - Ήχος Πλ. α'.
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:05:57- Μέγεθος: 5,5 mb
5. Στιχηρά Προσόμοια (Εσπέρια) - Ήχος Πλ. α' 5. Στιχηρά Προσόμοια (Εσπέρια) - Ήχος Πλ. α'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:06:26- Μέγεθος: 5,9 mb
6. Δοξαστικόν των Εσπερίων - Ήχος Πλ. β' 6. Δοξαστικόν των Εσπερίων - Ήχος Πλ. β'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:04:54- Μέγεθος: 4,54 mb
7. Ιδιόμελον Λιτής Ευαγγελισμού (Αφιέρωσις Καθολικού Λαύρας) - Ήχος α' 7. Ιδιόμελον Λιτής Ευαγγελισμού (Αφιέρωσις Καθολικού Λαύρας) - Ήχος α'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:01:35- Μέγεθος: 1,48 mb
8. Δοξαστικόν των Αποστίχων - Ήχος Πλ. δ' 8. Δοξαστικόν των Αποστίχων - Ήχος Πλ. δ'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:02:19- Μέγεθος: 2,15 mb
9. Πολυέλεος (Δούλοι Κυρίου κατ' επιλογην). - Ήχος Πλ. α9. Πολυέλεος (Δούλοι Κυρίου κατ' επιλογην). - Ήχος Πλ. α
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:04:54- Μέγεθος: 4,54 mb
10. Κανών του Αγίου. (Ωδαί α' και θ') - Ήχος Πλ. δ' 10. Κανών του Αγίου. (Ωδαί α' και θ') - Ήχος Πλ. δ'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:05:20- Μέγεθος: 4,95 mb
11. Πάσα πνοή (αργόν). Ιακώβου Πρωτοψάλτου - Ήχος α' 11. Πάσα πνοή (αργόν). Ιακώβου Πρωτοψάλτου - Ήχος α'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:05:17- Μέγεθος: 4,90 mb
12. Στιχηρά των Αίνων. - Ήχος α'12. Στιχηρά των Αίνων. - Ήχος α'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:04:29- Μέγεθος: 4,17 mb
13. Δοξαστικόν των Αίνων. Ήχος Πλ. β' 13. Δοξαστικόν των Αίνων. Ήχος Πλ. β'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:02:31- Μέγεθος: 2,36 mb
14. Δοξολογία (αργή κατ' επιλογήν) Πέτρου του Γλυκέως (Μπερεγκέτου) - Ήχος Πλ. β' 14. Δοξολογία (αργή κατ' επιλογήν) Πέτρου του Γλυκέως (Μπερεγκέτου) - Ήχος Πλ. β'
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:07:12 - Μέγεθος: 6,67 mb
15. Απολυτίκια του Αγίου και του Ιερού Σκηνώματος15. Απολυτίκια του Αγίου και του Ιερού Σκηνώματος
Ψάλλει χορός Σαβαϊτών Μοναχών -Αρχείο mp3- Διάρκεια 00:03:11- Μέγεθος: 2,95 mb


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης