Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος εἶναι ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος ἀπό τό 1991. Ἐξομολογεῖ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν του. Γιά τούς προσκυνητές λειτουργεῖ μόνον τίς Κυριακές, τίς μεγάλες ἑορτές καί κάνει τακτικά ἀγρυπνίες.

Εἶναι διπλωματοῦχος Πολιτικός Μηχανικός τοῦ ΑΠΘ καί πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Γέροντάς του ἦτο ὁ Γέρων Ἰσαάκ ὁ Λιβανέζος.

Ἔχει ὁμιλήσει γιά διάφορα θέματα Ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ὑπάρχουν ἕως τώρα περίπου 250 ὁμιλίες του.


Ομιλία σε κοινοβιακή Ιερά Μονή μοναζουσών... (15/6/2015)
Τό σημερινό μας θέμα ἀναφέρεται εἰς τήν Ἁγία Τριάδα... (2/6/2015)
Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος... (25/5/2015)
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος... (18/5/2015)
Θά ἠμποροῦσε ὁ Θεός νά ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώπους σέ κάθε γενεά. ... (12/5/2015)
Ἑσπερινή ὁμιλία εἰς τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας καί Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου ... (6/5/2015)
Ποτέ καί πουθενά, σέ καμμία θρησκεία ψεύτικη ἤ φιλοσοφία ἀνθρώπινη, ... (13/4/2015)
Στήν ἀρχή, ὁ ἄνθρωπος ἑλκύεται μέ τόν α´ ἤ β´ τρόπο... (31/3/2015)
Κατά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν πλευρά τῆς Παναγίας... (26/3/2015)
Ἡ ὁδός τοῦ Χριστιανοῦ ποτέ δέν μπαίνει σέ πνευματικά καλούπια... (18/3/2015)
Ἡ προσευχή, γιά νά εἶναι θεάρεστη, ἐκτός τοῦ ὅτι πρέπει νά εἶναι τελωνική καί νά μήν ἔχωμε ἐχθρότητες... (13/3/2015)
Μέγιστο προνόμιο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ προσευχή... (26/2/2015)
Ὁ Θεός δέν ζητᾶ συνηγόρους, πού προβάλλουν μέ τά λόγια τους... (20/2/2015)
Παράλληλα μέ τά τρισάγια, τά μνημόσυνα, τά ὀνόματα πού δίνομε ... (13/2/2015)
Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος... (12/2/2015)
Ὁ χριστιανισμός ἐκπολιτίζει, ἀλλά ὁ πολιτισμός δέν ἐκχριστιανίζει... (6/2/2015)
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος... (1/2/2015)
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος... (5/1/2014)

1 - 20 / 42

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης