Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία
(ἤτοι στάδια ὑπονομεύσεως μιᾶς κοινωνίας)

(Μέρος Α' - Βιογραφικά στοιχεῖα)  

Ὁ Γιοῦρι Μπέζμενοφ (1939 - 1993), υἱός ὑψηλοβάθμου Σοβιετικοῦ Ἐπιτελικοῦ Ἀξιωματικοῦ, γεννήθηκε τό 1939 στήν πόλη Μίτισσι (Мытищи) βορείως τῆς Μόσχας· ἀποφοίτησε ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μόσχας τό 1963 καί ἀμέσως ἐπιστρατεύθηκε ἀπό τίς σοβιετικές μυστικές ὑπηρεσίες (KGB). Ὑπό τήν ἰδιότητά του ὡς πράκτορα τῆς KGB ὑπηρέτησε ὡς δημοσιογράφος στό πρακτορεῖο εἰδήσεων Novosti Press Agency, μέχρις ὅτου χάρις στίς σπουδές του καί τήν ἐκεῖθεν γνώση τῶν ἰνδικῶν γλωσσῶν Hindi καί Urdu, μετοίκησε στήν Ἰνδία, ὅπου ἔφθασε τελικῶς νά ὑπηρετεῖ ὡς Ἀκόλουθος Τύπου τῆς Σοβιετικῆς Πρεσβείας στό Νέο Δελχί. Τό 1970 αὐτομόλησε στή Δύση ἀπό τήν Ἰνδία, μέσῳ Ἑλλάδος, μέ περιπετειώδη ἀπόδραση (μεταμφιεσμένος σέ χίππυ)· στήν Ἀθήνα ἀνακρίθηκε ἀπό τήν CIA ἐπί ἑξάμηνον, καί ἔπειτα μέ νέα ψευδῆ στοιχεῖα καί ἔγγραφα ταυτότητος, ὡς Tomas David Schuman, κατέληξε μέσῳ Γερμανίας στόν Καναδᾶ, ὅπου δίδαξε περιστασιακῶς σέ καναδικά πανεπιστήμια καί ὑπῆρξε ὑπεύθυνος τῶν ρωσοφώνων εἰδήσεων τοῦ ραδιοφώνου τοῦ CBC (Canadian Broadcasting Corporation), ὁπότε καί ταυτοποιήθηκε ἀπό τήν KGB πού ἐπί πενταετία εἶχε χάσει τά ἴχνη του. Περί τό 1983 ἠσχολεῖτο μέ ρωσικές ἐκδόσεις στό Λός Ἄντζελες (τῶν Η.Π.Α.) καί ἐνεργοποιεῖτο ὡς πολιτικός ἀναλυτής τῆς ἐφημερίδος Weekly Panorama. Τό ἴδιο διάστημα, ὤν ὁ ἴδιος Ὀρθόδοξος, ἦταν νυμφευμένος μέ ρωμαιοκαθολική σύζυγο ἀπό τίς Φιλιππίνες. Ὁ Γιούρι Μπέζμενοφ ἔφυγε ἀπό τή ζωή τό 1993 [1].

Ἡ αὐθεντικότητα τῆς μαρτυρίας τοῦ Μπέζμενοφ, ὁ ὁποῖος σέ ὅσα κατά καιρούς κατέθεσε ἐκφράσθηκε μέ ὀξύ ἀντι-σοβιετισμό καί ἔντονο φιλο-αμερικανισμό, ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς πολλές φωτογραφίες πού παρουσίασε στό ἀμερικανικό κοινό ἀπό τή δράση του στήν KGB, ἀλλά καί ἀπό τήν προηγούμενη ζωή του στή Ρωσία καί τήν Ἰνδία γενικῶς. Στόν Καναδᾶ εἶδε νά κυκλοφοροῦν στά Πανεπιστήμια φυλλάδια ἀριστερῆς προπαγάνδας πού εἶχε γράψει ὁ ἴδιος πολλά χρόνια νωρίτερα, ὡς μέλος τοῦ σοβιετικοῦ Πρακτορείου Novosti.

 Ἡ αὐτομόλησή του στή Δύση ἐπῆλθε ὡς συνέπεια τῆς σταδιακῆς ἀπό αὐτόν ἐπιγνώσεως τῆς ἀπανθρωπίας καί διαφθορᾶς στήν σοβιετική κοσμοθεωρία καί πολιτική. Καθοριστική γι΄ αὐτόν ὑπῆρξε ἡ ἀποκάλυψη τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Στάλιν ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα Νικήτα Χροῦτσεφ  στό 20ο Συνέδριο τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τό 1956 (25 Φεβρουαρἰου)·  πολύ περισσότερο κατανόησε τόν τρόπο δράσεως τῶν σοβιετικῶν μηχανισμῶν, βάσει τῶν γεγονότων στήν βιετναμέζικη πόλη Χιού (Huế) τό 1968 (τόν Φεβρουάριο), ὅταν ἐντός μόλις λίγων ἡμερῶν δολοφονήθηκαν ἀπό τούς Βιετκόνγκ χιλιάδες φιλοδυτικοί πολίτες βάσει προγενεστέρως συλλεγεισῶν πληροφοριῶν· τότε ὁ Μπέζμενοφ συνειδητοποίησε ὅτι τόν ἴδιο μελλοντικό σκοπό, εἰς βάρος Ἰνδῶν πολιτῶν καί παραγόντων, ἐξυπηρετοῦσε καί ἡ συλλογή πληροφοριῶν ἀπό τόν ἴδιο χάριν τῆς Σοβιετικῆς Πρεσβείας στό Ν. Δελχί, καθώς τά συμφέροντα τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. στήν Ἰνδία ἦταν σημαντικότατα [2]. Ἡ αὐτομόλησή του, λοιπόν, ὅπως καί ἄλλων πρακτόρων (λ.χ. τοῦ Στάνισλαβ Λεφτσένκο [3]) ὑπῆρξε θέμα συνειδήσεως.

 Οἱ πληροφορίες γιά τή ζωή καί τίς ἀπόψεις του προέρχονται ἀπό ἀρκετές πηγές: (Α) ἀπό τά βιβλία του, κυρίως τό  «Γράμμα ἀγάπης στήν Ἀμερική» (1984), (Β) ἀπό μία γραπή σύνοψη στό διαδίκτυο δημοσίας ὁμιλίας-ἀναλύσεώς του γιά τήν «ὑπονόμευση» (“subversion”) τῆς κοινωνίας ἀπό τό ἔτος 1979, (Γ) ἀπό μία μαγητοσκοπημένη ὁμιλία του στό Λός Ἄντζελες τό 1983 ἐνώπιον κοινοῦ, καί τήν σχετική αὐτο-βιογραφική εἰσαγωγή, τήν ἐπίδειξη διαφανειῶν καί τίς ἀπαντήσεις του σε ἐρωτήματα τοῦ κοινοῦ στήν ἴδια περίσταση, τήν ὁποίαν ἔχουμε ἐδῶ μεταγράψει καί (Δ) τέλος, τήν συνέντευξή του στόν δημοσιογράφο καί συγγραφέα G. Edward Griffin [4] τό 1984.

 Ὅσα ἐνδιαφέροντα καί ἀληθῆ μαρτυρεῖ ὁ Γιοῦρι Μπέζμενοφ γιά τή σοβιετική πλευρά, σαφῶς ἰσχύουν καί γιά τίς ὑπονομευτικές προσπάθειες τῶν δυτικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως μᾶς ἔχουν γίνει γνωστές ἀπό ἀνάλογες περιπτώσεις δυτικῶν πρακτόρων, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τόν John Perkins («Ἐξομολογήσεις ἑνός οἰκονομικοῦ δολοφόνου» [5]). Πράγματι, λίγα χρόνια μετά τήν ὁμιλία τοῦ Μπέζμενοφ στό Λός Ἄντζελες, τό σοβιετικό μπλόκ θά κατέρρεε. Ἡ μονοπώληση τῆς ἰσχύος ἀπό τήν μόνη ὑπερδύναμη τῶν ΗΠΑ καί ἡ νέα πλανηταρχία τῆς δεκαπενταετίας 1990-2005 θά ἐπέτεινε τή δυτική ὑπονόμευση τῶν κοινωνιῶν παγκοσμίως καί θά ἔφερνε στό φῶς καί τίς ἀνάλογες δυτικές-ἀμερικανικές μεθόδους, ὅπως ἔχουν γίνει φανερές παγκοσμίως, στό Ἐκουαδόρ, τόν Παναμᾶ, τό Ἰράκ, τή Βενεζουέλα κ.ἄ. [6]. Ὁ Γιοῦρι Μπέζμενοφ μᾶς παρουσιάζει τήν ὑπονόμευση μιᾶς κοινωνίας μέσῳ ἐσωτερικῶν τοῦ ἔθνους ἰδεολογικῶν διεργασιῶν· δέν μᾶς παρουσιάζει οὔτε τήν ὑπονόμευση μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ὑποδουλώσεως σέ ξένους, συνήθη στούς Ἀμερικανούς (κατά τόν Πέρκινς), οὔτε τήν ὑπονόμευση μέσῳ τῆς ἐθνολογικῆς ἀλλοιώσεως ἑνός Κράτους, μέ τεχνητή μαζική μετανάστευση ξένων, ὥστε νά δημιουργηθοῦν μειονότητες.

Ὁ ἴδιος ὁ Μπέζμενοφ, παρά τό ὅτι προβαίνει σέ ἔπαινο γιά τά θετικά στοιχεῖα τῆς ἀμερικανικῆς ζωῆς, ὅπως τή δημοκρατία, τήν κοινή λογική, τήν ἰδιωτική περιουσία, τόν σεβασμό στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί τά ἀτομικά δικαιώματα, δέν ἀποκρύπτει ὡστόσο τήν ἀποδοκιμασία του γιά τήν ἀνεκτικότητα τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας ἔναντι τῶν σοβιετικῶν  μεθόδων ὑπονομεύσεως καί προπαγάνδας, τήν ἔλλειψη ἠθικῆς ἀντοχῆς της Ἀμερικῆς καί τήν ἀπομάκρυνση της ἀπό τόν Θεό [7]. Ἐπίσης, ἐπικρίνει τίς ἐμπορικές συμφωνίες καί τήν λοιπή συνεργασία μεταξύ τῶν κεφαλαιοκρατῶν-ἰμπεριαλιστῶν τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. (πού ἐνίσχυαν τό κῦρος τῆς σοβιετικῆς ἐξουσίας), τήν ἔλλειψη ἐνημερώσεως τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ γιά τό πραγματικό πρόσωπο τοῦ κομμουνισμοῦ, ἀλλά καί τό γόητρο τῶν ἀμερικανῶν «καλλιτεχνῶν», τούς ὁποίους παραλλήλισε μέ τούς ἀρχαίους γελωτοποιούς, στιγματίζοντας καί τούς δυτικούς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι προσέδιδαν κῦρος στούς «καλλιτέχνες», γινόμενοι ἔτσι «γελωτοποιοί τῶν γελωτοποιῶν» (“the entertainers of entertainers”). Χαρακτηριστικά ὁ Γιοῦρι Ἀλεξάντροβιτς θεωροῦσε τούς Μπῆτλς «ἕνα μάτσο πιθήκους» (“a bunch of monkeys”), ὅπως καί τήν ἠθοποιό Μία Φάρροου μία ἀπό τούς «χρήσιμους ἠλίθιους» (“useful idiots”) τοῦ συστήματος [8]. Ἐν τῇ ρύμῃ τοῦ λόγου δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ ἀρνητικῶς καί στόν Χένρυ Κίσσινγκερ [9].

Σήμερα, ὅσοι ἐνθυμοῦνται τήν τεράστια διαφορά στά ἑλληνικά ἤθη μεταξύ τῶν δεκαετιῶν 1960 καί 1970 καί αὐτῶν πού τεχνηέντως καλλιεργήθηκαν καί ἐπεκράτησαν τίς τελευταῖες τρεῖς-τέσσερις δεκαετίες στήν Ἑλλάδα, δέν μποροῦν νά ἀμφιβάλλουν γιά τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Μπέζμενοφ περί τοῦ πρώτου σταδίου τῆς ὑπονομεύσεως: 15-20 χρόνια ἀλλοιωμένης παιδείας ἀρκοῦν, ὥστε νά διαστραφεῖ ἔστω καί μία γενιά τῆς χώρας-θύματος, μέ καταστρεπτικές περαιτέρω συνέπειες γιά τήν κοινωνική συνοχή καί διαχρονία.

Τό κείμενό μας εἶναι ἡ ἐπακριβῶς ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του στό Λός Ἄντζελες, ἐπειδή ἐκείνη διασώζει τόσο τήν ἀμεσότητα τοῦ λόγου,ὅσο καί τό εὐφυές χιοῦμορ καί τήν ἐπαγωγική ἀνάλυση μέ παραδείγματα τοῦ Μπέζμενοφ.

Τά βιογραφικά του στοιχεῖα ἔχουν ληφθεῖ ἀπό ὅλες τίς ἀνωτέρω πηγές· τό κείμενο ἔχουμε ὑπομνηματίσει μέ λίγα διευκρινιστικά στοιχεῖα ἀπό ἄλλα κείμενα καί ὁμιλίες του.


Ἡ θέση τοῦ Μπέζμενοφ ὑπέρ τῆς θρησκείας

Ἡ ἀπό ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς ἰδιαίτερη σημασία τῆς ἀναλύσεως τοῦ Μπέζμενοφ, καθώς μάλιστα ὑπῆρξε εἰδικός ἐμπειρογνώμων σέ θέματα  προπαγάνδας, συνίσταται στήν κατάδειξη τῆς τεραστίας σημασίας πού ἔχει ἡ διατήρηση ἀναλλοίωτης τῆς θρησκείας, καί ἰδιαιτέρως τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιά τήν ἀνατροπή τῆς διαδικασίας ὑπονομεύσεως μιᾶς κοινωνίας. Τήν σημασία αὐτή ἀναλύει στό τέλος τοῦ κειμένου του (ἐδῶ παράγραφος Γ_4γ, βλέπε καί Γ_3γ) ὅπου ἐξαίρει τό παράδειγμα τῶν Χριστιανῶν Μαρτύρων στά σοβιετικά στρατόπεδα Γκουλάγκ. Ἐξ ἀντιθέτου, τήν ἀρνητική σημασία τῆς παρα-θρησκείας ἐπεσήμανε ὁ Μπέζμενοφ στή συνέντευξή του μέ τόν G. Edward Griffin· ἐκεῖ ὁ Γιούρι Ἀλεξάντροβιτς σημείωσε ἀπό τή δράση του στήν Ἰνδία τό ἐνδιαφέρον τῆς KGB γιά τήν ἐπίδραση τῶν γκουρού στήν ἀμερικανική κοινωνία, ἀναφερόμενος καί στούς Μπῆτλς, τήν Μία Φάρρου κ.λπ. ὀπαδούς τοῦ Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι. Ὁ Μπέζμενοφ ἐξήγησε ὅτι δέν ἐμπλεκόταν ἡ ΕΣΣΔ ἀμέσως στή δράση τῶν γκουρού, ἀλλά ὅτι ὁ διαλογισμός πού αὐτοί καλλιεργοῦσαν, ὡς ἀπομάκρυνση ἀπό τήν πραγματικότητα μέσα στή σφαῖρα μιᾶς ψευδοῦς παραγματικότητος, ἀποτελεῖ ἰσχυρότατο στοιχεῖο ὑπονομεύσεως τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας, ὥστε νά καταστεῖ περισσότερο εὐάλωτη ἤ στόν ἐκ-σοβιετισμό της ἤ σέ κάθε ἄλλη ὑπονόμευση [10].

Στά τέσσερα στάδια ὑπονομεύσεως μιᾶς κοινωνίας ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ὁ ἐξ ἀρχῆς πόλεμος φθορᾶς κατά τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας (ἐδῶ παράγραφος Β_1β), τόν ὁποῖον πόλεμον ὁ Μπέζμενοφ καθορίζει σέ ἄλλο κείμενό του ὡς πολιτικοποίηση, ἐμπορο-ποίηση καί ψυχαγωγικο-ποίηση τῆς θρησκείας (politicization, commercialization, entertainment-alization of religion) [11].

 Στίς θέσεις του ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῆς παραδοσιακῆς θρησκείας μιᾶς κοινωνίας ὁ Γιοῦρι Ἀλεξάντροβιτς Μπέζμενοφ, ἔχει ἐπηρεασθεῖ ἐμφανῶς ἀπό τόν ἐπιφανῆ διανοούμενο Ἰγκόρ Ροστισλάβοβιτς Σαφάρεβιτς (1923-), τόν ὁποῖον ἄλλωστε ἀναφέρει ὀνομαστικῶς, καί εἰδικῶς ἀπό τό βιβλίο του «Τό Σοσιαλιστικό Φαινόμενο» [12]. Πράγματι, ὁ συγκεκριμένος Ρῶσσος συγγραφεύς, ὁ ὁποῖος ἀκολουθοῦσε γενικῶς τίς πατριωτικές καί ἐκκλησιο-κεντρικές ἀπόψεις τοῦ Ἀλεξάνδρου Σολζενίτσιν, στράφηκε δέ μεταγενεστέρως καί κατά τῆς ὀλιγαρχίας τῶν Μασόνων, τῶν (ἀθέων) διανοουμένων καί τῶν Σιωνιστῶν [13], ὑποστηρίζει στό παραπάνω ἔργο του ὅτι ὁ ἀντίπους τῶν σοσιαλιστικῶν συστημάτων ἀπό τήν ἀρχαιότητα («σοσιαλισμός τοῦ Πλάτωνος») μέχρι τίς ἡμέρες μας, ὑπῆρξε ὁ ἑλληνικός καί ὁ χριστιανικός πολιτισμός, ἐπειδή ἀκριβῶς τονίζει τήν ἰδιαιτερότητα καί ὑψίστη ἀξία κάθε ἰδιαιτέρου ἀνθρώπου[14]. Ἀντιθέτως, τά σοσιαλιστικά καθεστῶτα, εἴτε ὑπό τή μορφή τῶν βασιλειῶν τῆς ἀρχαιότητος εἴτε ὑπό τήν μορφή τοῦ «σοσιαλιστικοῦ χιλιασμοῦ» τοῦ 20οῦ αἰῶνος (κατά τόν Σαφάρεβιτς) τονίζουν τήν ὁμογενοποίηση τῆς κοινωνίας, γι΄ αὐτό καί ἐξαλείφουν κάθε ἀντίθετο μηχανισμό [15]. Ὁ Ἰγκόρ Σαφάρεβιτς δέν παραλείπει νά ἐπισημάνει τίς κοινωνιολογικές διαπιστώσεις τῶν Adolphus Peter Elkin (1891-1979) καί V. Gordon Childe (1892-1957) περί τῆς καταστροφῆς τῶν πρωτογόνων κοινωνιῶν, ἀπό τήν στιγμή πού αὐτές ἀπώλεσαν τόν θρησκειο-κεντρικό, μεταφυσικό προσανατολισμό τους [16], διαπιστώσεις πού ἐπικαλεῖται καί ὁ Μπέζμενοφ στήν παρακάτω ὁμιλία του.

Στά μεταγενέστερα χρόνα, ἐπίσης καί ὁ δημοσιογράφος καί ἐρευνητής G. Edward Griffin, ὁ ὁποῖος συντόνισε τήν συνέντευξη τοῦ Μπέζμενοφ τό 1984, ἀκολούθησε μέχρι καί τίς ἡμέρες μας ἀντι-νεοταξική κατεύθυνση, στρεφόμενος μεταξύ ἄλλων κατά τοῦ καταλυτικοῦ γιά τίς ἀμερικανικές ἐλευθερίες ρόλου τοῦ ἀνεξάρτητου ἀμερικανικοῦ Federal Reserve [17].

Προκαλεῖ ἐντύπωση, τό ὅτι οἱ τρόποι ὑπονομεύσεως μιᾶς κοινωνίας, ὅπως τούς ἐκθέτει ὁ Γιοῦρι Ἀλεξάντροβιτς Μπέζμενοφ, καί τούς παρουσιάζουμε παρακάτω, ταυτίζονται σχεδόν ἀπολύτως μέ τίς μεθοδεύσεις κατά τῶν χριστιανικῶν κοινωνιῶν, ὅπως αὐτές ἐκτίθενται στό «ἀμφιλεγόμενο» βιβλίο «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών» (τέλους τοῦ 19ου αἰῶνος)· τήν σύγκριση αὐτή δέν μπορεῖ κανείς νά τήν ἀποφύγει, ἄν προσέξει μεταξύ ἄλλων εἰδικῶς τό ὅτι ὁ Μπέζμενοφ στρέφεται ἀτέγκτως κατά τῆς - ἀπροϋπόθετης - ἰσότητος τῶν πολιτῶν σέ μία κοινωνία (ἰδίως τήν σοβιετική), ἰσότητος πού θεωρεῖ κοινωνικῶς ἐπικίνδυνη (βλ. ἐδῶ παράγραφο Β_1ζ). Παρομοίως, καί στά «Πρωτόκολλα», ἡ ἰδέα περί τῆς ἰσότητος τῶν πολιτῶν θεωρεῖται ὡς ἡ βάση τῆς ἀνατροπῆς τῶν χριστιανικῶν κοινωνιῶν: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ἔχουμε ρίξει στό λαό τίς λέξεις “’’Ελευθερία, Ἰσότητα, Ἀδελφότητα”, λέξεις πού ἐπαναλαμβάνονται ὕστερα ἀπό ἀνόητους παπαγάλους ... Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους εὐτυχισμένους δέν μπόρεσαν νά κατανοήσουν καλά τήν κρυμμένη ἔννοια αὐτῶν τῶν λέξεων, δέν εἶδαν ὅτι οἱ λέξεις αὐτές ἔρχονταν σέ ἀντίφαση μεταξύ τους, δέν εἶδαν ὅτι δέν ὑπάρχει ἰσότητα στή φύση, ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἐλευθερία, ὅτι αὐτή ἡ ἴδια ἡ φύση συνέστησε τήν ἀνισότητα τῶν πνευμάτων, τῶν χαρακτήρων καί τῶν διανοιῶν, τά ὁποῖα εἶναι τόσο ἰσχυρά ὑποταγμένα στούς νόμους της. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν κατάλαβαν ὅτι τό πλῆθος εἶναι δύναμη τυφλή ... ὅτι ὁ μυημένος, ἔστω καί ἠλίθιος, μπορεῖ νά κυβερνήσει, ἐνῶ τό πλῆθος τῶν ἀμύητων, ἔστω καί εὐφυῶν, δέν ξέρει τίποτε ἀπό πολιτική» [18].

Ὁ Μπέζμενοφ, μετρώντας τήν ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ κατά τήν προνοητικότητά του γιά τό μέλλον («τό ἐπίπεδο πολιτισμοῦ εὑρίσκεται σέ εὐθεῖα ἀναλογία πρός τήν χρονική ἔκταση στό μέλλον περί τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος προνοεῖ»), ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στίς παραδόσεις καί τήν εὐθύνη ἑκάστου πολίτη γιά τή διαφύλαξη τῆς κοινωνίας: «Στόν σημερινό κόσμο, ἄν εἶσαι οὐδέτερος, εἶσαι ἤδη ἐχθρός τῆς ἴδιας τῆς Πατρίδος σου» (“In today’s world if you are neutral, you are already an enemy of your own country”) [19].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

[1] Πηγές τοῦ πρωταρχικοῦ ὑλικοῦ γιά τόν Yuri Alexandrovich Bezmenov:
A.    Τά βιβλία του, TOMAS D. SCHUMAN, Love Letter to America, W.I.N. Almanac Panorama, Los Angeles 1984   https://archive.org/details/BezmenovLoveLetterToAmerica καί
TOMAS D. SCHUMAN, World Thought Police, NATA Almanac, Los Angeles 1986 http://www.google.
gr/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=9&ved=
0CHIQFjAI&url=http%3A%2F%2F
www.americandeception.com%2Findex.php%3Faction%3
Ddownloadpdf%26photo%3DPDFsml_AD2%2FWorld_Thought_Police-T
omas_Schuman-1986-68pgs-SOV-POL.sml.pdf%26id%3D528&ei=dfQdU8
-oEcKatQaX5oDICA&usg=AFQjCNHdhySjZ40RniSAHzUk
Z-F_AhpMcA&bvm=bv.62578216,d.Yms
.

B.    Ἀπό τήν ἱστοσελίδα The Words of the Reverends, σωζόμενη παλαιά ὁμιλία του (Φεβρουαρίου 1979) σέ περίληψη (http://radikal.net/filosofi/kapitalisme/Demoralization-of-America-by-KGB.pdf).
C.    Αὐτο-βιογραφική διήγηση, σχολιασμός ἐπικαίρων γεγονότων καί ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήσεις στήν ὁμιλία του στό Λός Ἄντζελες τό 1983, ἀπό τόν hermitcleric, Tomas Schuman (Yuri Bezmenov) L.A. 1983 pt. I 1/2 (http://www.youtube.com/watch?v=7aVur0_hwyE) καί
pt. I 2/2 (http://www.youtube.com/watch?v=sxMaCJ-3cM8). Ἐπίσης,
pt. IΙb 1/2  (http://www.youtube.com/watch?v=-sWQgu1rRfU) καί
pt. IΙb 2/2 (http://www.youtube.com/watch?v=eCDa1FLDy3U) . Ἀκόμη,
pt. IV 1/2 (http://www.youtube.com/watch?v=U2jmX6aCSUo) καί
pt. IV 2/2 (http://www.youtube.com/watch?v=YwRl_X94okw).
D.      Ἀπό τήν ἴδια ὁμιλία τοῦ 1983 στό Λός Ἄντζελες, ἐπίδειξη slides (σώζεται μόνον ὁ ἦχος)
pt. IIa 1/7 (http://www.youtube.com/watch?v=oCE2iexnOuc) καί τά ἑξῆς ἕξι ἕως pt. IV 7/7. Οἱ περισσότερες τῶν διαφανειῶν αὐτῶν (slides) ἐπιδεικνύονται καί στήν συνέντευξη μέ τόν Edward Griffin τό 1984.
E.    Ἡ ὁμιλία του ἐνώπιον τοῦ κοινοῦ στό Λός Ἄντζελες τό 1983, μετά τίς παραπάνω εἰσαγωγικές σκέψεις καί πληροφορίες του, τήν ὁποίαν ἔχουμε ἐδῶ ἀπομαγνητοφωνήσει, προβάλλεται καί μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους ἀπό τόν zinobios (http://www.youtube.com/watch?v=wYUZss2ZSoA). Οἱ ὑπότιτλοι στό video αὐτό λόγω τῆς ἀνάγκης συγχρονισμοῦ μέ τή ροή τῆς ὁμιλίας ἔχουν παραλείψει κάποια στοιχεῖα.
F.    Ἡ συνέντευξή του στόν G. Edward Griffin τό ἔτος 1984, μέ τίτλο «Ἡ ἐξαπάτηση ἦταν ἡ δουλειά μου» (“Deception was my job”) ἤ ἀλλιῶς (Soviet Subversion of the Free Press: A Conversation with Yuri Bezmenov (Videotape). Westlake Village, CA: American Media). Αὐτή ἡ συνέντευξη μαζί μέ τίς φωτογραφίες ἔχει μεταφερθεῖ γραπτῶς στόν ἱστοχῶρο Useless Dissident http://uselessdissident.blogspot.gr
/2008/11/interview-with-yuri-bezmenov.html
καί τά ὑπόλοιπα δύο μέρη τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ἱστοχώρου. Τό video βλέπε GBPPR2 http://www.youtube.com/watch?v=y3qkf3bajd4.

[2]  Ὁ Σοβιετικός Στρατός (μετάφραση τῆς Ἐκθέσεως τοῦ ΥΠ.ΑΜ. τῶν ΗΠΑ γιά τή σοβιετική στρατιωτική ἰσχύ), Σειρά Α΄- Ἐπιχειρήματα/7, ἔκδ. IMAGO, Ἀθῆναι 1984, σελ. 204· «Στήν περιοχή τῆς Νότιας Ἀσίας ἡ Ἰνδία ἐμφανίζεται ἀναμφισβήτητα ὡς ὁ κυριώτερος ἀποδέκτης τῆς σοβιετικῆς στρατιωτικῆς βοήθειας. Τό σύνολο τῶν πωλήσεων στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τήν Σοβιετική Ἕνωση πρός τήν Ἰνδία κατά τήν περίοδο 1954-1983 ὑπερέβη τό ὕψος τῶν 10 δισεκατομμυρίων δολλαρίων - ἀντιπροσωπεύει δηλαδή διπλάσιο ποσό ἀπό αὐτό πού δαπάνησε ἡ Ἰνδία γιά νά ἀγοράσῃ ὅπλα ἀπό τήν Δύση».

[3] Βλ. τήν ὁμολογία τοῦ Λεφτσένκο: ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Πάρτε τό Ἔθνος στά χέρια σας, Ἀθήνα 1983, σελ. 63: «Ἡ καρριέρα μου στήν ΚαΓκεΜπε προχωροῦσε μέ ἐπιτυχία καί ὑποσχόταν νά γίνει ἀκόμη καλύτερη στό μέλλον. Οἱ προϊστάμενοί μου ὅμως τῆς ΚαΓκεΜπε καί τοῦ κόμματος ἀγνοοῦσαν ὄτι ἀπό πολλά χρόνια εἶχα ἀρχίσει νά αἰσθάνομαι δυσαρέσκεια καί τελικά ἀπέχθεια γιά τό σοβιετικό σοσιαλιστικό σύστημα. Ὅταν ἤμουν φοιτητής στό πανεπιστήμιο, εἶχα τήν εὐκαιρία νά μάθω τήν ἐφιαλτική σκληρότητα καί τίς θηριωδίες τοῦ σταλινικοῦ καθεστῶτος τό ὁποῖο ὁδήγησε στό θάνατο 20 ἑκατομμύρια Σοβιετικούς πολίτες. Ὅταν ἀποφοίτησα ἀπό τό πανεπιστήμιο, μέ τίς μεταθέσεις μου ἀπό τή μιά ὑπηρεσία τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης στήν ἄλλη, εἶχα τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσω ὁ ἴδιος τό γεγονός ὅτι τό σοβιετικό σοσιαλιστικό σύστημα δέν δούλευε γιά τό καλό τῶν πολιτῶν του. Τό συμπέρασμα στό ὁποῖο κατέληξα ἦταν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα τελείως πορωμένο(sic) καθεστώς δικτατορικοῦ τύπου μέ σάπιες ἠθικές ἀξίες. Μπόρεσα νά καταλάβω ὅτι τά περισσότερα συνθήματα πού προβάλλουν οἱ ἡγέτες τοῦ Κρεμλίνου ἀποσκοποῦν στήν ἐξαπάτηση τῶν λαῶν τῆς ΕΣΣΔ καί τοῦ κόσμου. Καί ἀντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα ὅτι ὁ μαρξισμός-λενινισμός εἶναι στήν πραγματικότητα ἕνας διεστραμμένος τύπος θρησκείας πού ἐπιβάλλεται σέ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους».

[4] Ἡ συνέντευξη αὐτή ἔχει ἀπομαγνητοφωνηθεῖ στά ἀγγλικά στήν παραπάνω πηγή (1F, Useless Dissident). Περί τοῦ Griffin βλέπε παρακάτω, σημείωση 15.

[5] JOHN PERKINS, Confessions of an Economic Hit-man (The schocking inside story of how America really took over the world), Berrett- Koehler Publishers, San Francisco CA 2004.

[6] Ὁ Τζών Πέρκινς ἐπεξηγεῖ ἐκτενῶς τήν ὑπονομευτική δράση τῶν Η.Π.Α. γιά τήν οἰκονομική κατάκτηση ἀδυνάμων χωρῶν, ἀρχικῶς μέ τήν προσπάθεια εἴτε ἐξαγορᾶς τῆς συνειδήσεως διεφθαρμένων ἡγετῶν, ὅπου δραστηριοποιήθηκε καί ὁ ἴδιος, εἴτε -ἐναλλακτικῶς- μέ τή δημιουργία τεχνητῶν ἐξεγέρσεων καί τελικῶς, ὅταν ἀποτύχουν οἱ δύο προηγούμενες προσπάθειες, μέ τή στρατιωτική εἰσβολή. Βλ. καί  magos ioannis, Ἡ ἐξομολόγηση ἑνός οἰκονομικοῦ ἐκτελεστῆ, http://www.youtube.com/watch?v=hI82P2q2G3M

[7] Στήν πιό πάνω πηγή 1C, Tomas Schuman (Yuri Bezmenov) L.A. 1983, pt. IΙb 2/2, ἀπό τό 05΄32΄΄ καί ἑξῆς.

[8] Ὅπως φαίνεται στή συνέντευξη μέ τόν G. Edward Griffin (πηγή 1F) ἀπό τό 11’ 30’’ καί ἑξῆς, 01:18΄10΄΄ καί ἑξῆς καί ἀλλοῦ. Περί τῶν «καλλιτεχνῶν» μέ τίς «ἀνατολικές» ἐνασχολήσεις βλ. παρακάτω σημείωση 9.

[9] Στή συνέντευξη μέ τόν G. Edward Griffin (πηγή 1F) μετά τό 45΄10΄΄.

[10] Στή συνέντευξη μέ τόν G. Edward Griffin (πηγή 1F, στό Useless Dissident, http://uselessdissident.blogspot.gr/2008/11/interview-with-yuri-bezmenov-part-two.html ): «The KGB was even curious about this gentleman (It may look innocent): Maharishi Mahesh Yogi, a great spiritual leader, or maybe a great charlatan and crook, depending on from which side you are looking at him. [The] Beatles were trained at his ashram in Haridwar in India [in] how to meditate; Mia Farrow and other useful idiots from Hollywood visited his school and they returned back to [the] United States absolutely zonked out of their minds with marijuana, hashish, and crazy ideas of meditation. To meditate, in other words, to isolate oneself from the current social and political issues of your own country, to get into your own bubble, to forget about [the] troubles of the world—obviously [the] KGB was very fascinated with such a beautiful school, such a brainwashing center for stupid Americans. I was dispatched by the KGB to check [into] what kind of VIP Americans attend this school [...] Because, you see, a person who is too much involved in introspective meditation, you see, if you carefully look [at] what Maharishi Mahesh Yogi is teaching to Americans, [it] is that most of the problems, most of the burning issues of today, can be solved simply by meditating. Don’t rock the boat, don’t get involved. Just sit down, look at your navel, and meditate. And the things, due to some strange logic, due to cosmic vibration, will settle down by themselves. This is exactly what the KGB and Marxist-Leninist propaganda want from Americans. To distract their opinion, attention, and mental energy from [the] real issues of [the] United States, into [non-issues], into a non-world, non-existent harmony. Obviously it’s more beneficial for the Soviet aggressors to have a bunch of duped Americans than Americans who are self-conscious, healthy, physically fit, and alert to the reality. Maharishi Mahesh Yogi obviously is not on the payroll of the KGB, but whether he knows it or not, he contributes greatly to [the] demoralization of American society. And he is not the only one. There are hundreds of those gurus who come to your country to capitalize on [the] na¨veté and stupidity of Americans. It’s a fashion. It’s a fashion to meditate; it’s a fashion not to be involved. So obviously you can see that if [the] KGB were that curious, if they paid [for] my trip to Haridwar, if they assigned me to that strange job, obviously they were very much fascinated. They were convinced that that type of brainwashing is very efficient and instrumental in [the] demoralization of [the] United States.

[11] TOMAS D. SCHUMAN, Love Letter to America, W.I.N. Almanac Panorama, Los Angeles 1984, σελ. 27·  «All subverter has to do to remove the spiritual backbone of America is to help you to POLITICIZE, COMMERCIALIZE and 'ENTERTAINMENT-ALIZE' the dominant religions. There are many other contributing factors the subverter can also take advantage of, such as the development and spreading of various religious cults, including Satanic and Death cults; preaching moral relativity and removing religion (and prayer, ANY prayer) from schools; creating 'personality cults' in religion whereby the preacher becomes the center and object of divine worship, not God (often your religious charlatans claims to be 'incarnations' of God, or even God Himself) etc.»

[12] IGOR SHAFAREVICH, The Socialist Phenomenon, translated from the Russian by William Tjalsma, Harper & Row, 1980.

[13] Στό ἔργο του Ρωσσοφοβία (1978-1990). Βλ. σχετικῶς τό ἐναντίον τοῦ Σαφάρεβιτς κείμενο τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Emory University MIKHAIL EPSTEIN, From Anti-socialism to Anti-semitism: Igor Shafarevich, ἐκδ. The National Council for Soviet and East-European Research (Title VIII Programm), Washington 1994 (http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1994-807-21-2-Epstein.pdf)· σελ. 2· «Shafarevich's next book, Russophobia (1978-1990), though begun immediately after the publication of his first book, seems to be the work of a different author. The entire conception of social dynamics is reversed: the source of destruction is now identified not with the socialist homogenization of society but with an elitist challenge to the traditional values shared by the nation as a whole. Shafarevich borrows his principal ideas from French historian Augustin Cochin (1876-1916) who explained the French Revolution of 1789 as a process of social self-destruction activated by a narrow group of intellectuals, the members of philosophical clubs and Masonic lodges. He called this adversarial elite the "Small People" and opposed it to the "Large People" who constitute the organic basis of a given society [...]The focal point of Shafarevich's conception is his identification of the Small People of the 20th century with Jews, whom he blames for the destruction of the Russian Empire».

[14] IGOR SHAFAREVICH, The Socialist Phenomenon, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 256· «A profoundly spiritual understanding of human personality, an assertion of the central role that it plays in Greek culture and, in particular, in Christianity - these were the factors that shook the monolithic stability of the states based on socialist principles and showed mankind the possibility of another path».

 [15] IGOR SHAFAREVICH, The Socialist Phenomenon, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 269· «We can see that all elements of the socialist ideal – the abolition of private property, family, hierarchies; the hostility toward religion – could be regarded as a manifestation of one basic principle: the suppression of individuality. It is possible to demonstrate this graphically by listing the more typical features that keep appearing in socialist theory and practice over two and a half thousand years, from Plato to Berlin's "Commune No.1," and then constructing a model of an "ideal" (albeit nonexistent) socialist society». Βλ. καί σελ. 294· «Understanding socialism as one of the manifestations of the allure of death explains its hostility toward individuality, its desire to destroy those forces which support and strengthen human personality: religion, culture, family, individual property. It is consistent with the tendency to reduce man to the level of a cog in the state mechanism, as well as with the attempt to prove that man exists only as a manifestation of nonindividual features, such as production or class interest»

[16] SHAFAREVICH, The Socialist Phenomenon, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 273· «The majority of ethnographers now agree that the main cause of the dying out of these peoples was not physical destruction or exploitation by Europeans or contagious disease or alcohol but the destruction of their spiritual world, their religion and their rituals. For example, the prominent specialist in the culture of the Australian aborigines, A. Elkin, paints the following picture: What then is this secret life of the aborigines? It is the life apart -alife of ritual and mythology, of sacred rites and objects»  Βλ. καί σελ. 274: «And G. Childe writes: "An ideology, however remote from obvious biological needs, is found in practice to be biologically useful, that is, favorable to the species' survival. Without such spiritual equipment, not only do societies tend to disintegrate, but the individuals composing them may just stop bothering to keep alive. The 'destruction of religion' among primitive peoples is always cited by experts as a major cause in their extinction in contact with white civilization. ...Evidently societies of men cannot live by bread alone." (150: p. 8)».

[17] «G. Edward Griffin» (Wikipedia), http://en.wikipedia.org/wiki/G._Edward_Griffin

[18] Ἀπό τό Πρωτόκολλον α΄. «Πρωτόκολλα» τῶν σοφῶν τῆς Σιών, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος, ἄ.χ. σελ. 39ἑ.

[19] Στήν πιό πάνω πηγή 1C, Tomas Schuman (Yuri Bezmenov) L.A. 1983, pt. IΙb 2/2, ἀπό τό 09΄07΄΄ καί ἑξῆς.

 

Απομαγνητοφώνηση, μετάφραση και επιμέλεια κειμένου © 2014 impantokratoros.gr
Επιτρέπεται η χρήση, διάθεση και αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου αρκεί να διατηρείται το αρχικό νόημα χωρίς περικοπές που πιθανόν να το αλλοιώνουν, για μή εμπορικούς σκοπούς,
με βασική προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: www.impantokratoros.gr 
Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης