Recent entries


Trebuie să ajutăm la oprirea acestei crime...(16/10/2017)
De aceea, de nu le vei lua în seamă ca nişte lucruri mici, ci vei duce lupta cu bărbăţie şi nu le vei lăsa să intre în sufletul tău şi în inima ta, te încredinţez că repede diavolul nefiind hrănit de tine te va lăsa în pace şi în curând vei fi un minunat biruitor în acest război nevăzut. ”
Pentru al doisprezecelea an consecutiv, preotul Dan Damaschin de la biserica Maternităţii „Cuza-Vodă” din Iaşi pregăteşte pentru şcoală sute de copii nevoiaşi.
Sa nu vă dați inima lucrurilor stricăcioase, nefolositoare...(19/9/2017)
Dupa Sfanta Liturghie a avut loc Liturghia iubirii...(24/8/2018)
A ținut familia unita...(23/08/2017)
Numai in Hristos vei putea gasi viata cea vesnica si bogatia cea adevarata(9/9/2017)
Sa ne însuşim dogmele credinţei şi să hrănim cu ele mintea noastră...(4/8/2017)
Nu pângări deci cinstea pe care Dumnezeu a dat-o limbii şi nu o întrebuinţa la nici un păcat...(22/Iulie/2017)
A avea ca mamă pe Maica Domnului e darul neprețuit pe care ni L-a făcut Dumnezeu. A ales-o dintre oameni pentru ca pe oameni să-i ridice la Sine; I-a prețuit curăția și smerenia și i le-a încununat, dăruindu-ne-o ca exemplu tuturor femeilor creștine.
Să fim în toate smeriţi: în cuget, în cuvinte, în purtare. Niciodată să nu ne înfăţişăm înaintea lui Dumnezeu zicând: „Am virtuţi”. Dumnezeu nu are trebuinţă de virtutea noastră.
Așa păcătos cum ești, Dumnezeu e cu adevărat Multiubitor. Pentru că Îl recunoști, Multmilostiv și Iertător, te va căuta El, te va găsi, te va îmbrățișa, te va lua pe umerii Lui (Matei 18, 13),
ărintele Sorinel Platon din satul Soci, comuna Borca, Neamţ, completează spusele Presviterei Natalia despre bucuriile şi ispitele familiei sale...
La orice supărare şi întâmplare neplăcută, inima va rămâne în acest calm, mult folos vei avea...(16/07/2017)
Tinerilor care vin să se spovedească le spun să facă o cât mai bună chivernisire a trei lucruri: a banilor, a timpului și a sentimentelor lor.
Fără necaz nu ne-am însuşi nimic folositor (7/7/2017)
Păcatul s-a sălăşluit în noi, el ne înconjoară din toate părţile, aducând înaintea noastră chipuri ademenitoare. De multe ori, iadul ia forma nu numai a „sentimentelor”, dar şi a încântării estetice.
Ce suflare de viață se desprinde din cuvintele blânde, pline de pace, ale Maicii Mina!

1 - 24 / 50
Login-iconLogin